Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.568
Truy cập trong tháng 3.098
Truy cập trong năm 3.098
Tổng truy cập 1.893.316
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Bộ sưu tập
Lịch sử Việt Nam
Ngày cập nhật 07/07/2008

Bộ sưu tập bao gồm 9 bộ Lịch sử Việt Nam như: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Lược, Đại Việt Thông Sử, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục....

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • tìm kiếm dựa vào từ khoá.
  • truy xuất tài liệu theo tên tài liệu.
  • truy xuất tài liệu theo tên tác giả.
  • truy xuất tài liệu theo trường Nguồn gốc

Bạn có thể tìm kiếm theo từ khoá được cung cấp trong ô nhâp liệu trong trang tìm kiếm. Trang này sẽ hiện lên ngay khi bạn chọn một bộ sưu tập để làm việc và có thể được liên kết đến từ các trang khác bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm .

Bạn có thể truy xuất tài liệu theo tên bằng cách nhấn vào nút tên tài liệu. Việc làm này sẽ trả về một danh sách các quyển sách theo thứ tự alphabetic.

Bạn có thể truy xuất tài liệu theo tên tác giả bằng cách nhấn vào nút tác giả a-z. Việc làm này sẽ trả về một danh sách các quyển sách được sắp xếp theo tên tác giả.

Bạn có thể truy xuất tài liệu theo trường Nguồn gốc bằng cách nhấn vào nút nguồn gốc. Việc làm này sẽ trả về một danh sách ngừơi gửi

Đường link để đến bộ sưu tập là:
http://gralib.hcmuns.edu.vn:7778/portal/page?_pageid=54,13844,54_13864&_dad=portal&_schema=PORTAL

Bản tin thử nghiệm
Xem tin theo ngày