Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 319
Truy cập trong tháng 2.000
Truy cập trong năm 64.345
Tổng truy cập 2.061.687
Truy cập hiện tại 27
Tìm kiếm
Tin tức
GDVN- Hôm nay, ngày 21/6- ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam- ngày mà đội ngũ những người làm báo trên cả nước hân hoan đón chào…Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 800 cơ quan báo chí đang hoạt động và dù báo in, báo hình, báo điện tử thì báo nào cũng có những chuyên trang về giáo dục. Thế nhưng, để có cái nhìn sâu và kĩ nhất về giáo dục nước nhà thì có lẽ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vẫn là địa chỉ tin cậy nhất, phản ánh đầy đủ nhất các hoạt động ở tất cả các cấp học.Ở đó, không chỉ là những tin, bài giáo dục về những những sự kiện, những vấn đề thời sự đang xảy ra mà còn có những bài phân tích chuyên sâu dưới nhiều góc nhìn khác nhau, giúp cho bạn đọc tường tận mọi vấn đ. Đặc biệt là hệ thống văn bản chỉ đạo chuyên môn hay về chế độ, chính sách trong lĩnh vực giáo dục nhiều khi khô khan nhưng có liên quan mật thiết đến quyền lợi, chế độ, công tác của giáo viên dưới cơ sở mà nhiều thầy cô giáo chưa tiếp cận được thì những bài viết trên giaoduc.net.vn đã giúp cho nhiều nhà giáo hiểu rõ hơn.
Toàn văn văn bản tải về từ: file đính kèm
Ngành thư viện sử dụng RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng tần số sóng vô tuyến) để tổ chức hiện đại hóa và nâng cấp trải nghiệm của bạn đọc. Việc quản lý tài liệu của thư viện một cách thủ công có thể thiếu chính xác và mất nhiều thời gian nhưng áp dụng RFID có thể tự động hoá một phần hoặc toàn bộ quá trình này. Bằng việc gắn thẻ cho các cuốn sách và các tài sản cần phải trả lại của thư viện, RFID có thể giúp giám sát và kiểm tra chúng một cách có hiệu quả. RFID cũng đang được sử dụng một cách sáng tạo để tạo ra chức năng phụ trợ giúp thư viện có thể trở nên thông minh.
Định nghĩa Quản trị tri thức Quản trị tri thức (QTTT) là một hoạt động được đánh giá cao như một chiến lược quản trị của thế kỷ 21 dành cho các cơ quan, tổ chức. Theo tác giả M. Rao (2005) [7] QTTT có thể giúp cơ quan, tổ chức bổ sung, lưu trữ dữ liệu, cải thiện các hoạt động và dịch vụ, và ra quyết định về các nguồn đầu tư. Khi được thực hiện hiệu quả, nó cũng có thể tạo điều kiện cho sự sáng tạo và đổi mới. Trên cơ sở nghiên cứu QTTT trong bối cảnh thư viện, Tripathy và cộng sự (2007: 66) [8] cho rằng: quy trình QTTT là “các hoạt động được thực hiện để kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra, chia sẻ và sử dụng kiến thức vì lợi ích của cơ quan, tổ chức”. Ferguson và cộng sự (2008: 52-53) [3] tập trung vào kết quả và lưu ý là “... lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược, quy trình và hệ thống để hỗ trợ việc đảm bảo và gia tăng giá trị cho tài sản tri thức của tổ chức”. Có thể định nghĩa như sau: QTTT là việc sử dụng hiệu quả các phương pháp thực hành dựa trên tri thức và với mục tiêu nâng cao cải tiến tổ chức.
Xem nội dung cụ thể qua link http://www.cdsphue.edu.vn/?f=/VN/daotao/tbao/1198/
Để cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thực sự là một sân chơi bổ ích cho học sinh và sinh viên trong cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Ban Tổ chức cuộc thi có một số hướng dẫn cụ thể về việc tham gia dự thi vòng sơ khảo và gợi ý khi làm bài dự thi.
Trân trọng mời bạn đọc của Thư viện xem và tải toàn văn Luật Thư viện vừa được ban hành ngày 21/11/2019 http://www.vla.org.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=92
Luật Thư viện được ban hành đã cụ thể hoá các chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp 2013 quy định về quyền tiếp cận thông tin, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá.
Chiều nay, 21.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện, với tỷ lệ 91,51% số Đại biểu Quốc hội tham dự tán thành. Theo đó, Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020. Liên thông thư viện là một trong những điểm mới của Luật nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện; nhất là liên thông giữa các thư viện được Nhà nước đầu tư với các thư viện khác, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. Do đó, Luật Thư viện đã quy định cụ thể về liên thông thư viện trong hoạt động thư viện. Theo đó, Điều 5 quy định trách nhiệm Nhà nước đầu tư cho hoạt động liên thông; khoản 4, Điều 24 quy định thực hiện liên thông là nguyên tắc hoạt động chung của cả thư viện công lập và thư viện ngoài công lập; Chương III Luật quy định về xây dựng tài nguyên thông tin, phát triển thư viện số làm cơ sở cho việc liên thông; khoản 3, Điều 29 quy định về cơ chế liên thông, trong đó điểm a và c, khoản 3, Điều 29 nhấn mạnh, tài nguyên thông tin được xây dựng từ ngân sách nhà nước phải được liên thông, chia sẻ giữa các thư viện; quy định thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư làm nòng cốt trong hoạt động liên thông. Điểm c, khoản 2, Điều 48 Luật quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện liên thông thư viện; khoản 5, Điều 46 Luật quy định trách nhiệm tổ chức liên thông thư viện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thư viện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày