Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 374
Truy cập trong tháng 6.665
Truy cập trong năm 20.958
Tổng truy cập 1.808.545
Truy cập hiện tại 7
Tìm kiếm
Tin tức
Trân trọng mời bạn đọc của Thư viện xem và tải toàn văn Luật Thư viện vừa được ban hành ngày 21/11/2019 http://www.vla.org.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=92
Năm mới thách thức mới, tất cả những gì bạn cần là làm việc siêng năng, theo đuổi mục tiêu cuối cùng và thành công sẽ là của bạn. Happy New Year 2020.
Luật Thư viện được ban hành đã cụ thể hoá các chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp 2013 quy định về quyền tiếp cận thông tin, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá.
Chiều nay, 21.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện, với tỷ lệ 91,51% số Đại biểu Quốc hội tham dự tán thành. Theo đó, Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020. Liên thông thư viện là một trong những điểm mới của Luật nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện; nhất là liên thông giữa các thư viện được Nhà nước đầu tư với các thư viện khác, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. Do đó, Luật Thư viện đã quy định cụ thể về liên thông thư viện trong hoạt động thư viện. Theo đó, Điều 5 quy định trách nhiệm Nhà nước đầu tư cho hoạt động liên thông; khoản 4, Điều 24 quy định thực hiện liên thông là nguyên tắc hoạt động chung của cả thư viện công lập và thư viện ngoài công lập; Chương III Luật quy định về xây dựng tài nguyên thông tin, phát triển thư viện số làm cơ sở cho việc liên thông; khoản 3, Điều 29 quy định về cơ chế liên thông, trong đó điểm a và c, khoản 3, Điều 29 nhấn mạnh, tài nguyên thông tin được xây dựng từ ngân sách nhà nước phải được liên thông, chia sẻ giữa các thư viện; quy định thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư làm nòng cốt trong hoạt động liên thông. Điểm c, khoản 2, Điều 48 Luật quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện liên thông thư viện; khoản 5, Điều 46 Luật quy định trách nhiệm tổ chức liên thông thư viện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thư viện.
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 138 /TB-CĐSP Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2019                                  THÔNG BÁO Về việc tập huấn sử dụng thư viện             Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc nâng cao hiệu quả tư vấn cho sinh viên năm thứ nhất về vấn đề sử dụng có hiệu quả thư viện nhà trường, Thư viện sẽ triển khai kế hoạch tập huấn năm học 2019-2020 nhằm khai thác và sử dụng các nguồn  tài nguyên thông tin của thư viện cho sinh viên K43 hệ CĐSP, CĐNSP và TCSP. Xem toàn văn thông báo theo link: http://www.cdsphue.edu.vn/?f=/VN/daotao/tbao/1103/
NLĐO)- Ngày 27-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ngày 4/10 tới, tại Hà Nội, sẽ diễn ra hội thảo “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở” do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số tổ chức xã hội nghề nghiệp khác tổ chức.
Vì sao đọc sách mỗi ngày là “khoản đầu tư” có lãi nhất của đời người.
Sáng ngày 31/7, tại nhà khách Quốc hội ở Đà Nẵng, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Thư viện. Chương trình có sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ các Sở VHTTDL, Thư viện tỉnh, Thư viện thuộc các cơ sở giáo dục.
Bài THAM LUẬN mở đầu HỘI THẢO - HUẾ, 3/6/2016 THƯ VIỆN GẮN LIỀN VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NGUYỄN MINH HIỆP, BA., MS. Tóm tắt: Tự động hóa thư viện, Tin học hóa, và Hiện đại hóa là bắt nguồn từ một Thư viện đã được: • Chuẩn hóa (để dễ dàng ứng dụng CNTT và công nghệ mới đúng Chuẩn thư tịch Thư viện một cách đồng nhất); •  Hội nhập (để dễ dàng liên thông trên phạm vi toàn cầu).   Muốn thực hiện được điều đó phải có một đội ngũ chuyên viên thư viện được đào tạo Nghiệp vụ thư viện đúng tiêu chuẩn và Kỹ năng CNTT cơ bản với một Chương trình đào tạo theo tư tưởng chỉ đạo “Thư viện gắn liền với CNTT”. Bao giờ tất cả mọi người đều thấm nhuần tư duy “Thư viện gắn liền với CNTT” đặc biệt là trong giới “cầm cân nảy mực” để có đổi mới sâu sắc trong vấn đề đào tạo ngành TT-TV, khi đó bộ mặt Thư viện Việt Nam mới thực sự thay đổi theo hướng hội nhập với cộng đồng thế giới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày