Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 290
Truy cập trong tháng 1.971
Truy cập trong năm 64.316
Tổng truy cập 2.061.658
Truy cập hiện tại 26
Tìm kiếm
Hướng dẫn
Các video hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và cho phép người sử dụng tự kiểm tra kiến thức kỹ năng thông tin của mình. Hướng dẫn giúp người sử dụng nâng cao khả năng tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin có chất lượng phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, cũng như hỗ trợ cho việc học suốt đời.
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau. Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn. B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:     - Nhan đề     - Tác giả     - Từ khóa     - Phân loại     - Năm xuất bản     - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB) B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100 B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21     - Màn hình hiển thị theo ISBD     - Màn hình hiển thị theo Marc21
Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu Trường CĐSP TT Huế; Trung tâm KLF - Thư viện điện tử đã đưa chương trình kiến thức thông tin ( INFORMATION LITERACY) vào tuần sinh hoạt công dân cho toàn thể sinh viên năm thứ nhát K42. Nội dung của Kiến thức thông tin đã được Lãnh đạo thư viện trình bày trong đợt sinh hoạt chính trị đầu năm.
.
.
Xem tin theo ngày