Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.236
Truy cập trong tháng 5.612
Truy cập trong năm 5.612
Tổng truy cập 1.895.830
Truy cập hiện tại 14
Tìm kiếm
Hướng dẫn
Hướng dẫn sử các phòng chức năng ở Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế
Ngày cập nhật 05/09/2008
.

Hướng dẫn sử các phòng chức năng ở Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế

Giờ phục vụ:

Từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Bắt đầu từ ngày 4/01/2009

Phòng Tham khảo 
 
Xuất trình thẻ thư viện tại quầy tham khảo
Chọn tài liệu trên giá để đọc tại chỗ
Để tài liệu tại bàn sau khi đọc xong
Tài liệu chỉ được photocopy không quá 20% số trang, riêng luận văn, luận án và báo cáo khoa học không được
Sử dụng máy tính để tra cứu thông tin trực tuyến và Internet.

 
  Phòng Tạp chí 
 
Chọn tạp chí trên giá theo từng folder để đọc tại chỗ
Để tạp chí tại bàn sau khi đọc xong.

 
  Phòng Đa phương tiện 
 
Đặng ký sử dụng trước một ngày tại quầy tham khảo
Mỗi bạn đọc sử dụng tối đa 4 giờ/tuần
Đọc tại chỗ đĩa CD-ROM và học tiếng Anh trên mạng.

 
  Phòng Lưu hành 
 
Xuất trình thẻ thư viện tại quầy lưu hành
Chọn sách trên giá để đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà
Để sách đúng nơi quy định sau khi đọc xong, sách mượn về nhà làm thủ tục tại quầy lưu hành.
Mượn sách quá hạn bị phạt, mọi trường hợp sách bị mất mát, hư hỏng đều phải đền bù.
Đem sách ra ngoài không qua thủ tục tại quầy lưu hành và bị hệ thống an ninh phát hiện sẽ bị xử phạt và truất quyền độc giả.
 
 
  Phòng Máy tính 
 
Xuất trình thẻ thư viện và thẻ sử dụng Internet do thư viện phát hành tại bàn thủ thư.
Sử dụng đúng số máy được đăng ký.
Giữ trật tự trong quá trình sử dụng.
Giữ gìn máy móc tài sản của phòng Internet.
Phòng máy chỉ được sử dụng để truy cập Internet tìm tài liệu phục vụ học tập.
Nghiêm cấm sử dụng phòng máy để chơi trò chơi trực tuyến (game online) và truy cập những trang web có nội dung xấu.

Nếu bị phát hiện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
Liên hệ với nhân viên phụ trách Internet về mọi sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng.
 

Xem tin theo ngày