Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.207
Truy cập trong tháng 5.583
Truy cập trong năm 5.583
Tổng truy cập 1.895.801
Truy cập hiện tại 27
Tìm kiếm
Hướng dẫn
Giới thiệu về Trung tâm KLF - Thư viện Trường CĐSP TT Huế nhân năm học mới 2018-2019
Ngày cập nhật 24/09/2012

Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu Trường CĐSP TT Huế; Trung tâm KLF - Thư viện điện tử đã đưa chương trình kiến thức thông tin ( INFORMATION LITERACY) vào tuần sinh hoạt công dân cho toàn thể sinh viên năm thứ nhát K42. Nội dung của Kiến thức thông tin đã được Lãnh đạo thư viện trình bày trong đợt sinh hoạt chính trị đầu năm.

Sinh viên có thể xem nội dung chi tiết theo file đính kèm

Hứa Văn Thành - Trưởng Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế

HVT
Xem tin theo ngày