Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 957
Truy cập trong tháng 7.784
Truy cập trong năm 37.298
Tổng truy cập 1.824.885
Truy cập hiện tại 79
Tìm kiếm
Hướng dẫn
Giới thiệu về Trung tâm KLF - Thư viện Trường CĐSP TT Huế nhân năm học mới 2018-2019
Ngày cập nhật 24/09/2012

Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu Trường CĐSP TT Huế; Trung tâm KLF - Thư viện điện tử đã đưa chương trình kiến thức thông tin ( INFORMATION LITERACY) vào tuần sinh hoạt công dân cho toàn thể sinh viên năm thứ nhát K42. Nội dung của Kiến thức thông tin đã được Lãnh đạo thư viện trình bày trong đợt sinh hoạt chính trị đầu năm.

Sinh viên có thể xem nội dung chi tiết theo file đính kèm

Hứa Văn Thành - Trưởng Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế

HVT
Xem tin theo ngày