Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.220
Truy cập trong tháng 5.596
Truy cập trong năm 5.596
Tổng truy cập 1.895.814
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Hướng dẫn
Hướng dẫn tìm kiếm thông tin bằng video
Ngày cập nhật 28/03/2014

 Các video hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và cho phép người sử dụng tự kiểm tra kiến thức kỹ năng thông tin của mình. Hướng dẫn giúp người sử dụng nâng cao khả năng tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin có chất lượng phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, cũng như hỗ trợ cho việc học suốt đời.

HVT
Xem tin theo ngày