Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.203
Truy cập trong tháng 5.579
Truy cập trong năm 5.579
Tổng truy cập 1.895.797
Truy cập hiện tại 26
Tìm kiếm
Hướng dẫn >> Nội quy thư viện
NỘI QUY THƯ VIỆN
Ngày cập nhật 23/07/2008
.

NỘI QUY THƯ VIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TT-HUẾ

 

Nội quy của thư viện bảo vệ quyền lợi của tất cả bạn đọc sử dụng thư viện và đảm bảo hoạt động của thư viện ngày càng có hiệu quả hơn.Bạn đọc cần thể hiện tính tự giác trong việc tuân thủ nội quy này khi sử dụng Thư viện.

                                                                                                                       

1.Độc giả                                                                  

         Tất cả giảng viên cán bộ, nhân viên, học viên và sinh viên của Trường Cao Đẳng Sư phạm TT-Huế và các bộ giảng viên ngoài trường đã đăng ký taị Bộ phận quản lý độc giả của Thư viện sẽ là độc giả của Thư viện.

2. Thẻ Thư viện

2.1. Thẻ Thư viện là thẻ mã vạch (thẻ cán bộ,nhân viên, giảng viên, thẻ sinh viên do trường Cao Đẳng Sư phạm TT-Huế cấp,và đã được đăng ký một lần duy nhất tại bộ phân đăng ký độc giả của Thư viện)

2.2. Những thẻ bị mất (đối với sinh viên) phải có giấy xác nhận của Phòng Đào Tạo mới cấp lại thẻ Thư viện

2.3. Những thẻ mã vạch bị hư hỏng cần thông báo cho bộ phận đăng ký độc giả để đuợc hướng dẫn

3. Vào và ra khỏi Thư viện

3.1. Mỗi độc giả khi vào Thư viện phải quét mã vạch thẻ qua thiết bị kiểm soát vào ra ở quầy phục vụ.Việc quét thẻ đọc này là bắt buộc, nếu không độc giả sẽ bị từ chối quyền

3.2.Mượn trả tài liệu hoặc sử dụng các dịch vụ khác của Thư viện

3.3.Không được sử dụng thẻ của người khác vào Thư viện

3.4. Nếu phạm các mục 3.1 ,3.2 độc giả có thể bị tước quyền sử dụng  thư viện trong thời hạn hai tuần cho tới một tháng tuỳ theo mức độ vi phạm và ý thức của độc giả

4. Mượn tư liệu của Thư viện

4.1. Độc giả phải trình thẻ Thư viện và tài liệu định mượn cho thủ thư để đăng ký vào hệ thống mượn - trả mỗi khi muốn mượn tư liệu để đọc tại chỗ hoặc mang về nhà.Thư viên ưu tiên và khuyến khích việc mượn tài liệu đọc tại chỗ.

4.2. Sách và những tư liệu khác hiện có trong Thư viện được đưa ra phục vụ theo quy định của Thư viện

4.3. Thời điểm mượn tài liệu về nhà sẽ do thư viện quy định theo từng thời kỳ nhất định và được thông báo tại các Phòng Đọc

4.4. Không được mượn bất kỳ tư liệu nào trong 30 phút trước thời điểm đóng cửa

4.5. Số lượng đầu tên tài liệu và thời hạn mượn tài liệu mượn về nhà được quy định theo từng loại độc giả như sau:

- Giảng viên: Được mượn tối đa 05 (năm) đầu tên tài liệu trong 4 tuần và được gia hạn thêm 2 tuần.

- Cán bộ, nhân viên : Được mượn tối đa 04 (bốn) đầu tên tài liệu trong thời hạn 2 tuần và được phép gia hạn thêm 2 tuần.

- Học viên sau đại học : Được mượn tối đa 04 (bốn ) đầu tên tài liệu trong thời hạn 3 tuần và được phép gia hạn thêm 2 tuần.

- Sinh viên: Được mượn tối đa 02 (hai) đầu tên tài liệu trong thời hạn 1 tuần và được phép gia hạn thêm 1 tuần nếu như tài liệu đó không có người đăng kí mượn.

4.6. Tư liệu chỉ được phép gia hạn khi nào chúng không được độc giả yêu cầu hoặc số lượng còn lại trong Thư viện nằm trong hạn định được phép cho mượn về nhà.

 

5.Trả tài liệu cho Thư viện.

5.1. Ngày trả các tư liệu mượn về do Thư viện quy định và được thông báo tại phòng mượn ngay sau khi mượn.

5.2. Độc giả có trách nhiệm trả lại các tư liệu đã mượn về nhà cho Thư viện theo thời hạn quy định được ghi ở mục 4.5.

5.3. Bất kỳ tư liệu nào đều có thể được yêu cầu trả trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của thư viện . Trong thời hạn 07ngày sau khi nhận được thông báo thu hồi tư liệu độc giả phải mang trả tư liệu cho thư viện.

5.4. Phải trả lại toàn bộ tư liệu đã mượn theo quy định và phải thanh toán tất cả các khoản nợ Thư viện (nếu có ).Thư viện sẽ không ký giấy xác nhận thanh toán ra trường đối với các độc giả chưa hoàn trả đầy đủ tư liệu cho Thư viện.

5.5. Vào cuối năm học theo quy định, những khoản nợ đối với Thư viện phải được xử lý .Sinh viên vi phạm có thể không nhận được kết quả đăng ký môn học của kỳ kế tiếp.

6. Xử lý tư liệu trể hạn

6.1. Nếu quá thời hạn được phép mượn về nhà, hoặc trả trễ hạn so với yêu cầu thu hồi lại tư liệu của Thư viện, độc giả phải chịu một khoản tiền phạt nếu quá thời hạn được phép cho mượn về nhà ,hoặc trả trễ hạn, tính theo từng ngày (tính cả  ngày nghỉ, ngày lễ) do thư viện quy định

- Đối với cán bộ giảng viên trong trường,các khoản tiền phạt được chuyển đến Tài vụ để trừ lương trong tháng gần nhất

- Đối với sinh viên trừ vào học bổng nếu có;Lưu giữ bằng tốt nghiệp,chứng chỉ (đối với năm cuối) không được phép dự thi kết thúc học kỳ, học phần đối với các năm còn lại

- Độc giả ngoài trường sẽ bị thu hồi thẻ đọc và tước quyền đọc sách tại thư viện

6.2. Chỉ khi nào thanh toán xong các khoản trễ hạn có thể mượn tiếp các tư liệu khác mặc dù chưa mượn quá số lượng tối đa được phép mượn tuỳ theo mỗi loại hình độc giả đã quy định ở Mục 4.5

7. Làm mất và làm hỏng tư liệu của Thư viện

7.1.Sách và các tư liệu khác không được làm hư hỏng mất trang hoặc viết vẽ bậy.

7.2. Độc giả làm hỏng hoặc mất tư liệu của Thư viện sẽ phải bồi thường chi phí tương ứng cho việc mua hoặc tái tạo thay thế tư liệu đó (bồi thường gấp ba lần giá tiền ghi ở sau bìa; hoặc 400đ/trang-đối với tài liệu không có giá bìa, tài liệu ngoại văn photocopy + tiền đóng bìa cứng để bảo quản).

7.3. Gây thiệt hại về tài sản của Thư viện, độc giả sẽ phải bồi thường, hoặc bị kỷ luật theo quy định của nhà trường.

8. Hành vi trong thư viện

8.1.Tất cả các độc giả phải xuất trình thẻ thư viện khi được cán bộ thư yêu cầu.

8.2. Không được mang tài liệu hay vật dụng cá nhân vào các phòng đọc của Thư viện, ngoại trừ quyển vở hay xấp giấy trắng và dụng cụ học tập. Mọi tài liệu, vật dụng mang vào Thư viện trái phép đều có thể bị tịch thu.

8.3.Không được phép ăn, uống các loại nước có ga và hút thuốc lá trong thư viện.

8.4. Độc giả phải ăn mặc lịch sự không đội mũ khi vào thư viện.

8.5. Đảm bảo sự yên tĩnh trong thư viện ngoại trừ những khu vực giành riêng cho việc học tập nhóm hoặc hội thảo. Máy điện thoại di động và các máy nghe nhạc bỏ túi khác cũng không được sử dụng trong phòng đọc của thư viện.

8.6. Nếu vi phạm các mục 8.1 ; 8.2; 8.3; ... độc giả có thể bị tước quyền sử dụng Thư viện trong thời hạn 2 tuần cho tới 1 tháng tuỳ theo mức độ vi phạm và ý thức của độc giả.

 

 

9. Trách nhiệm đối với các vật dụng cá nhân của độc giả .

9.1. Thư viện có các ngăn tủ với ổ khoá để độc giả gửi những vật dụng cá nhân trước khi vào Thư viện.

9.2. Nhận chìa khoá từ cán bộ thủ thư ở Bàn đăng kí độc giả khi muốn sử dụng ngăn tủ và trả lại chìa khoá đó khi không còn sử dụng.

9.3.Không để tiền bạc, đồ trang sức, vật dụng quý giá ở nơi gửi túi, cặp xách.

9.4. Làm mất hoặc làm thất lạc chìa khoá phải hoàn trả phí, làm lại chìa khoá đó.

9.5.Trong trường hợp không còn ngăn tủ, độc giả có thể gửi những vật dụng cá nhân của mình cho cán bộ ở bàn đăng ký độc giả và nhận thẻ kiểm soát để có thể nhận lại vật dụng của mình.

 

 

                                                                     Huế, ngày 18 tháng 09 năm 2008

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

Tập tin đính kèm: noiquytvcdsp.doc
Thư viện
Xem tin theo ngày