Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.558
Truy cập trong tháng 1.937
Truy cập trong năm 98.462
Tổng truy cập 1.988.680
Truy cập hiện tại 19
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Tạp chí
Danh sách đầy đủ các trang Tạp chí điện tử nổi tiếng - uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay. Là tạp chí điện tử chính thống của các cơ quan, ban ngành, bộ, cục, tổng cục. Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài hay tất cả các tin tức mang tính chuyên ngành được truyền dẫn trên môi trường mạng. Hiện nay, ngoài tạp chí giấy. Mỗi cơ quan, ban ngành đều trang bị riêng cho mình một kênh tạp chí điện tử nhằm truyền tải thông điệp và các nội dung đến với công chúng một cách nhanh chóng, trực tuyến, chính xác. Năm 2015, theo thông tin từ Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam, cả nước Việt Nam có tổng số 659 tạp chí. Trong đó, 522 tạp chí trung ương, các bộ, ngành, trường đại học và viện nghiên cứu, còn lại là 137 tạp chí địa phương. Có 105 các cơ quan báo điện từ bao gồm 83 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in, số còn lại là 22 báo, tạp chí điện tử độc lập. Năm 2017, cả nước có 196 cơ quan báo điện tử và Tạp chí điện tử. Trong đó Báo điện tử là 136 báo còn lại là Tạp chí điện tử có 60 tạp chí. Trong số 60 Tạp chí điện tử có 55 Tạp chí điện tử Trung ương và địa phương có 5.
 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (VJOL) là CSDL tóm tắt và toàn văn các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam với mục tiêu giúp cho độc giả nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức khoa học xuất bản tại Việt Nam và giúp thế giới biết đến nhiều hơn về một nền học thuật của Việt Nam. CSDL này được Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) khởi xướng năm 2006 với sự tham gia của các cơ quan thông tin thư viện đầu ngành của Việt Nam: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ thuộc Viện KH & CN Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện KHXH Việt Nam và Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ thuộc Viện KH & CN Việt Nam.
Các tạp chí chuyên ngành online được Trung tâm KLF _TV Điện tử CĐSP TT Huế liên kết với Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐH KHXH&NV mua từ tập đoàn xuất bản uy tín trên thế giới: SAGE Publications thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ. Các CSDL này bao quát nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với các ngành đào tạo trong trường, là công cụ hữu ích giúp cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mình.
Trên Internet có rất nhiều Tạp chí điện tử về thư viện miễn phí (e-journal).
Tạp chí “Thông tin Khoa học xã hội” được xuất bản hàng tháng, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn của giới Khoa học xã hội Việt Nam, có nhiệm vụ “nghiên cứu về mặt lý luận và phổ biến những thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng mới và phương pháp mới của các bộ môn Khoa học xã hội ở Việt Nam và trên thế giới”.
Thư Viện Điện Tử Newzeland do trường đại học Waikato xây dựng dựa trên phần mềm quản lý Greenstone. Vì thế, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên tài liệu, tác giả, chủ đề…Bạn đọc có thể xem nội dung toàn văn trực tuyến trên trang web.
Mạng Thông tin và khoa học công nghệ Việt Nam đã đưa CSDL toàn văn của Tạp chí Thông tin Tư liệu từ các năm 2004 đến 2008 ...
Xem tin theo ngày