Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 960
Truy cập trong tháng 960
Truy cập trong năm 17.007
Tổng truy cập 1.907.225
Truy cập hiện tại 7
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Tạp chí
 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (VJOL) là CSDL tóm tắt và toàn văn các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam với mục tiêu giúp cho độc giả nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức khoa học xuất bản tại Việt Nam và giúp thế giới biết đến nhiều hơn về một nền học thuật của Việt Nam. CSDL này được Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) khởi xướng năm 2006 với sự tham gia của các cơ quan thông tin thư viện đầu ngành của Việt Nam: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ thuộc Viện KH & CN Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện KHXH Việt Nam và Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ thuộc Viện KH & CN Việt Nam.
Các tạp chí chuyên ngành online được Trung tâm KLF _TV Điện tử CĐSP TT Huế liên kết với Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐH KHXH&NV mua từ tập đoàn xuất bản uy tín trên thế giới: SAGE Publications thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ. Các CSDL này bao quát nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với các ngành đào tạo trong trường, là công cụ hữu ích giúp cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mình.
Trên Internet có rất nhiều Tạp chí điện tử về thư viện miễn phí (e-journal).
Tạp chí “Thông tin Khoa học xã hội” được xuất bản hàng tháng, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn của giới Khoa học xã hội Việt Nam, có nhiệm vụ “nghiên cứu về mặt lý luận và phổ biến những thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng mới và phương pháp mới của các bộ môn Khoa học xã hội ở Việt Nam và trên thế giới”.
Thư Viện Điện Tử Newzeland do trường đại học Waikato xây dựng dựa trên phần mềm quản lý Greenstone. Vì thế, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên tài liệu, tác giả, chủ đề…Bạn đọc có thể xem nội dung toàn văn trực tuyến trên trang web.
Mạng Thông tin và khoa học công nghệ Việt Nam đã đưa CSDL toàn văn của Tạp chí Thông tin Tư liệu từ các năm 2004 đến 2008 ...
Xem tin theo ngày