Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.570
Truy cập trong tháng 1.949
Truy cập trong năm 98.474
Tổng truy cập 1.988.692
Truy cập hiện tại 22
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Đây là nguồn tài liệu điện tử bao gồm các CSDL, các tạp chí, các bộ sưu tập của các Trường Đại học trên thế giới, các sưu tập  văn học các nước Anh, Mỹ, sách điện tử .... do Trung tâm KLF Thư viện điện tử sưu tầm, giới thiệu  và khái thác miễn phí
  Trung tâm KLF - Thư viện điện tử Tr. CĐSP TT Huế kính gửi đến bạn đọc các công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Hồ Văn Thành và nhóm cộng tác về lĩnh vực hóa học. Đây là những công trình đã được đăng trên các tạp chí trong nước và ngoài nước
Thư viện giáo trình điện tử là một website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Site này cung cấp khoảng 130 giáo trình điện tử toàn văn do các thày cô giáo từ nhiều trường đại học trong cả nước biên soạn. Site này cũng lưu trữ một số sách tham khảo sưu tầm từ những nguồn khác nhau. Đặc biệt chú trọng đến việc giảng dạy và học tập lịch sử dân tộc, site có chuyên mục riêng về Lịch sử Việt Nam.
VISTA là tên tắt của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam. VISTA đã mua bản quyền truy cập nhiều kho tư liệu điện tử quý giá như Science@Direct, Blackwell Synergy, EBSCOHost, CATALOGEXPRESS, EBRARY, ... 
Tóm tắt:  Nêu vai trò của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc đào tạo cán bộ TT -TV. Xác định những nguyên nhân khách quan và chủ quan của tình hình yếu kém trong công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo đại học cán bộ TT -TV hiện nay. Đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên ngành TT -TV.  
Bai viet cua O. NGUYEN MINH HIEP
Gioi thieu luan nganh Toan hoc
ABSTRAT
DANG CAP NHAT
Các tin khác
Xem tin theo ngày