Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.699
Truy cập trong tháng 6.012
Truy cập trong năm 86.838
Tổng truy cập 1.874.425
Truy cập hiện tại 15
Tìm kiếm
Tài nguyên
Nguồn dữ liệu chia sẻ trong mùa dịch Covid - 19 do Group đồng nghiệp chia sẻ
Ngày cập nhật 28/08/2020

 1. Cơ sở dữ liệu Project MUSE vẫn đang free

https://muse.jhu.edu/search?action=search&limit=subscription:y&min=1&max=10&t=access_facet
2. Cơ sở dữ liệu khoa học máy tính ACM Digital Library
- Địa chỉ truy cập: http://dl.acm.org
 
3. CSDL ScienceDirect có thể dùng account 
https://www.sciencedirect.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
4. CSDL Springer Link
https://link.springer.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
5. Cơ sở dữ liệu scopus
https://www.scopus.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
 
HVT thành viên của GROUP ĐỒNG NGHIỆP
Xem tin theo ngày