Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.577
Truy cập trong tháng 1.956
Truy cập trong năm 98.481
Tổng truy cập 1.988.699
Truy cập hiện tại 11
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Kế toán
Tài liệu phục vụ cho sinh viên ngành kế toán
Ngày cập nhật 23/03/2010

Hệ trung cấp và cao đẳng chính quy

26. Kế toán quản trị : Tóm tắt lý thuyết, Bài tập, Bài giải / Bùi Văn Trường. - In lần thứ 2 có sửa chữa. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 288tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.012770 KD.012771 CT.002491 Xem tiếp

27. Làm kế toán bằng máy vi tính : Áp dụng theo hệ thống kế toán mới từ 01-01-96 có kèm theo đĩa mềm / Nguyễn Văn Trứ. - Tái bản có sữa chữa và bổ sung. - T.p. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 1996. - 241tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: TH.001583 

28. Kế toán chi phí / Bùi Văn Trường. - In lần thứ 4, sửa chữa và bổ sung bài tập tương tự. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2008. - 344tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013248 KD.013249 CT.002628 Xem tiếp

29. Kế toán doanh nghiệp sản xuất : Giáo trình : Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học tài chính kế toán / Phạm Thị Thoan chủ biên. - Hà Nội : Tài chính, 2008. - 887tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013256 KD.013257 CT.002640 Xem tiếp

30. Nguyên lý kế toán : Lý thuyết, bài tập và bài giải : Dành riêng cho học sinh, sinh viên trung cấp và cao đẳng / Phan Đức Dũng. - Hà Nội : Thống kê, 2008. - 504tr. : Phụ lục + Giới thiệu tủ sách tài chính ngân hàng ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013264 KD.013265 CT.002637 Xem tiếp

31. Câu hỏi và bài tập môn thuế / Lê Xuân Trường (Ch.b), Vương Thị Thu Hiền. - H. : Tài chính, 2007. - 223tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013218 KD.013219 CT.002586 Xem tiếp

32. Thị trường chứng khoán : Giáo trình : Đã bổ sung, cập nhật theo Luật Chứng khoán năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 / Bùi Kim Yến. - Tài bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sung. - T.p Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2007. - 418 ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013258 KD.013259 CT.002634 Xem tiếp

33. Kinh tế quốc tế : Giáo trình : Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học tài chính kế toán / Nguyễn Thị Bằng. - Hà Nội : Tài Chính, 2008. - 211tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013226 KD.013227 CT.002574 Xem tiếp

34. Lý thuyết hạch toán kế toán : Giáo trình: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp có đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán / Trần Ngọc Nghĩa (Ch.b). - Tái bản lần 3. - Hà Nội : NXB Tài chính, 2008. - 255tr. ; 20,5cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013230 KD.013231 CT.002577 Xem tiếp

35. Kiểm toán : Bài tập / Trần Thị Giang Tân (Ch.b)... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2008. - 267tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002625 CT.002626 CT.002627 Xem tiếp

36. Kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu : Bài tập và bài giải : Đã sửa đổi bổ sung toàn diện theo Quyết định 15/2006/QĐ - BTC, Thông tư 20/2006/TT - BTC, Thông tư 21/2006/TT - BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính / Phan Đức Dũng. - Hà Nội : Thống kê, 2007. - 486tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013262 KD.013263 CT.002631 Xem tiếp

37. Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Ngọc Quân chủ biên. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2007. - 301tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002676 CT.002677 CT.002678 Xem tiếp

38. Quản trị nguồn nhân lực=Human resource management / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa và bổ sung. - T.p. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2006. - 391tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002699 CT.002700 CT.002701 Xem tiếp

39. Luật doanh nghiệp / Nhiều tác giả. - H. : Lao động, 2008. - 207tr. ; 19cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002714 CT.002715 CT.002716 Xem tiếp

40. Luật và các tổ chức thương mại quốc tế diễn giải=Iternational Trade law and Organisations's Interpretation / Dương Hữu Hạnh. - Hà Nội : Thống kê, 2004. - 662tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002717 CT.002718 CT.002719 Xem tiếp

41. Quản lý tài chính công : Giáo trình : Chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý tài chính công / Phạm Văn Khoan (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Tài chính, 2007. - 351tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002739 CT.002740 CT.002741 Xem tiếp

42. Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh Việt = Accounting - Auditing Commercial Dictionary English Vietnamese / Khải Nguyên, Vân Hạnh. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 717tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: TK.000410 TK.000411 

43. Marketing accounting services / Robert J. Listman. - USA : Dow Jones-Irwin, 1988. - 200tr. ; 21cm.

chi tiết

 

44. Quản lý chất lượng trong các tổ chức : Giáo trình / Nguyễn Đình Phan (Ch.b). - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005. - 383tr. : hình minh hoạ ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.003354 CT.003355 CT.003356 Xem tiếp

45. Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel / Bùi Văn Dương, Võ Văn Nhị, Đặng Văn Sáng, Nguyễn Ngọc Hiến. - Tái bản lần thứ 8, sửa đổi và bổ sung. - Hà Nội : Tài chính, 2009. - 691tr. ; 27cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013445 KD.013446 CT.003445 Xem tiếp

46. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành / Bộ Tài Chính. - Hà Nội : Tài chính, 2008. - 169tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.003399 CT.003400 

47. Hướng dẫn thực hiện kế toán thuế doanh nghiệp / Nguyễn Phương Liên. - Hà nội : Nxb. Tài chính, 2007. - 414tr. ; 27cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013443 KD.013444 CT.002653 Xem tiếp

48. Kế toán chi phí : Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế / Huỳnh Lợi. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2009. - 270tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013433 KD.013434 KD.013435 Xem tiếp

49. Quản trị kinh doanh lữ hành : Giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương chủ biên. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009. - 494tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013438 KD.013439 KD.013440 Xem tiếp

50. Chính sách kinh tế - xã hội : Giáo trình / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. - Tái bản. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006. - 491tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013417 KD.013418 CT.003322 Xem tiếp

 

Xem tin theo ngày