Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.650
Truy cập trong tháng 2.029
Truy cập trong năm 98.554
Tổng truy cập 1.988.772
Truy cập hiện tại 28
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Thư ký văn phòng
GT và tài liệu tham khảo ngành Thư ký văn phòng
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dành cho sinh viên CĐ và Trung cấp ngành Thư ký văn phòng

Kết quả tìm kiếm (7)
1. Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Vũ Thị Phụng. - In lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 176tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.006767 KD.006768 KD.006769 Xem tiếp
2. Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại kỹ năng xử lỹ thông tin - giao tiếp và quản lý hồ sơ của Thư ký văn phòng / Nguyễn Văn Long. - T.p. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2006. - 602tr. ; 28cm. - (Cẩm nang nghiệp vụ Văn phòng)
chi tiết Số ĐKCB: KD.007024 
3. Chân dung người thư ký hoàn hảo / Phương Nam. - H. : Thống kê, 2002. - 240tr. ; 21cm. - (Sổ tay người quản lý kinh doanh cần biết)
chi tiết Số ĐKCB: CT.002016 CT.002017 CT.002018 Xem tiếp
4. Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hồng Hà. - Hà nội : Nxb. Hà nội. - 21cm.. - (Sở Giáo dục và đào tạo Hà nội). - 33500đ. - 520b
Tập 1. - 2006. - 2 Tập
chi tiết Số ĐKCB: CT.002656 CT.002657 CT.002658 Xem tiếp
5. Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hồng Hà. - Hà nội : Nxb. Hà nội. - 21cm.. - (Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội). - 32000đ. - 520b
Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hồng Hà. - Hà nội : Nxb. Hà nội, 2006. - 2 Tập ; 21cm.. - (Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội)
chi tiết Số ĐKCB: CT.002666 CT.002667 CT.002668 Xem tiếp
6. Nghiệp vụ thư ký giám đốc trong thời đại mới / Đồng Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Ngọc An. - T.p. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2005. - 269tr. : hình minh hoạ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: CT.002730 CT.002731 CT.002732 Xem tiếp
7. Quản trị Hành Chánh văn phòng=Office Management / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An. - T.p. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2005. - 271tr. ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: CT.002759 CT.002760 CT.002761 Xem tiếp
Xem tin theo ngày