Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.596
Truy cập trong tháng 1.975
Truy cập trong năm 98.500
Tổng truy cập 1.988.718
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Công nghệ
Giáo trình đào tạo GVTHCS ngành Công nghệ
Ngày cập nhật 15/09/2010

GT dùng cho sinh viên CĐSP ngành Công nghệ

Kết quả tìm kiếm (53)
1. Tổ chức cuộc sống gia đình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 153tr ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3358 GTCN.3359 GTCN.3360 Xem tiếp
2. Bảo vệ thực vật : Giáo trình CĐSP / Hà Huy Niên (Ch.b), Lê Lương Tề. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 356tr. : tranh, ảnh màu ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0001 GTCN.0002 GTCN.0003 Xem tiếp
3. Công nghệ sinh học nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Thạch (Ch.b), Nguyễn Thị Lý Anh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 171tr. : tranh, ảnh minh họa ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0376 GTCN.0377 GTCN.0378 Xem tiếp
4. Y phục lễ tân : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 103tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3260 GTCN.3261 GTCN.3262 Xem tiếp
5. Chăn nuôi lợn : Giáo trình CĐSP / Võ Trọng Hốt (Ch.b), Nguyễn Đình Tôn, Nguyễn Văn Vinh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 169tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0944 GTCN.0945 GTCN.0946 Xem tiếp
6. Kỹ thuật canh tác lúa : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Hoan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 207tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0236 GTCN.0237 GTCN.0238 Xem tiếp
7. Thủy sản : Giáo trình CĐSP / Trần Văn Vỹ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 243tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1420 GTCN.1421 GTCN.1422 Xem tiếp
8. Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi : Giáo trình CĐSP / Vũ Duy Giảng (Ch.b), Tôn Thất Sơn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 117tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1182 GTCN.1183 GTCN.1184 Xem tiếp
9. Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò : Giáo trình CĐSP / Trần Trọng Thiêm (Ch.b), Vũ Chí Cương, Vũ Văn Nội. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 186tr. ; 24m
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1088 GTCN.1089 GTCN.1090 Xem tiếp
10. Món ăn các nước / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 1 : Món ăn Âu Á. - 2005. - 399tr. : hình minh hoạ
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2722 GTCN.2723 GTCN.2724 Xem tiếp
11. Món ăn các nước / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 2 : Các món bánh Á Âu. - 2007. - 199tr. : hình minh hoạ
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2822 GTCN.2823 GTCN.2824 Xem tiếp
12. Kỹ thuật chăn nuôi dê và thỏ : Giáo trình CĐSP / Đinh Văn Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 150tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1041 GTCN.1042 GTCN.1043 Xem tiếp
13. Kỹ thuật trồng cây ăn quả : Giáo trình CĐSP / Trần Thế Tục (Ch.b), Đoàn Văn Lư. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 160tr. : ảnh màu ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0286 GTCN.0287 GTCN.0288 Xem tiếp
14. Kỹ thuật điện tử : Giáo trình CĐSP / Trần Văn Thịnh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 262tr. : vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2187 GTCN.2188 GTCN.2189 Xem tiếp
15. Giống vật nuôi : Giáo trình CĐSP / Đặng Vũ Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 185tr. : ảnh minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1230 GTCN.1231 GTCN.1232 Xem tiếp
16. Thú y : Giáo trình CĐSP / Phạm Sỹ Lăng (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Thành. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 316tr. : ảnh, hình vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1516 GTCN.1517 GTCN.1518 Xem tiếp
17. Thực hành kỹ thuật điện : Giáo trình CĐSP / Trần Minh Sơ (Ch.b), Phạm Khánh Tùng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 183tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1994 GTCN.1995 GTCN.1996 Xem tiếp
18. May công nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Kim Chi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 215tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2483 GTCN.2484 GTCN.2485 Xem tiếp
19. Đất và phân bón : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 418tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0707 GTCN.0708 GTCN.0709 Xem tiếp
20. Đan : Giáo trình CĐSP / Đỗ Thị Minh Đức. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 199tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3310 GTCN.3311 GTCN.3312 Xem tiếp
21. Món ăn Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 315tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2582 GTCN.2583 GTCN.2584 Xem tiếp
22. Quy trình chế biến món ăn : Giáo trình CĐSP / Lương Thị Kim Tuyến. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 109tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2922 GTCN.2923 GTCN.2924 Xem tiếp
23. Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở THCS : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Khôi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 152tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3642 GTCN.3643 GTCN.3644 Xem tiếp
24. Cắt may căn bản : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 181tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2386 GTCN.2387 GTCN.2388 Xem tiếp
25. Sinh lý học vật nuôi : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Mai (Ch.b), Cù Xuân Dần. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 287tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1322 GTCN.1323 GTCN.1324 Xem tiếp
26. Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm : Giáo trình CĐSP / Văn Lệ Hằng (Ch.b), Phùng Đức Tiến. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 131tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0991 GTCN.0992 GTCN.0993 Xem tiếp
27. Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Đào, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thiện. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 160tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0472 GTCN.0473 GTCN.0474 Xem tiếp
28. Kỹ thuật trồng một số loại cây rừng : Giáo trình CĐSP / Phùng Ngọc Lan (Ch.b), Nguyễn Xuân Quát. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 89tr. : tranh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0189 GTCN.0190 GTCN.0191 Xem tiếp
29. Kỹ thuật nuôi tôm và nuôi ba ba : Giáo trình CĐSP / Trần Văn Vỹ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 131tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1135 GTCN.1136 GTCN.1137 Xem tiếp
30. Phương tiện dạy học kỹ thuật công nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Khôi, Lê Huy Hoàng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 105tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3679 GTCN.3680 GTCN.3681 Xem tiếp
31. Hóa nông học : Giáo trình CĐSP / Đào Văn Bảy, Phùng Tiến Đạt. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 172tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0799 GTCN.0800 GTCN.0801 Xem tiếp
32. Phương pháp dạy học công nghệ trường THCS : Giáo trình CĐSP : Phần kĩ thuật nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành (Ch.b), Hoàng Thị Kim Huyền. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 340tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3601 GTCN.3602 GTCN.3603 Xem tiếp
33. Điện tử học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thế Khôi (Ch.b), Hồ Tuấn Hùng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 212tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2138 GTCN.2139 GTCN.2140 Xem tiếp
34. Phương pháp dạy học kinh tế gia đình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 176tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3775 GTCN.3776 GTCN.3777 Xem tiếp
35. Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Mạnh Khải (Ch.b), Đinh Sơn Quang. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 139tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0097 GTCN.0098 GTCN.0099 Xem tiếp
36. Kỹ thuật trồng cây công nghiệp : Giáo trình CĐSP / Vũ Đình Chính (Ch.b), Nguyễn Văn Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 100tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0142 GTCN.0143 GTCN.0144 Xem tiếp
37. Lí luận dạy học kinh tế gia đình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 219tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3728 GTCN.3729 GTCN.3730 Xem tiếp
38. Máy nhiệt : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Ánh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 118tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1795 GTCN.1796 GTCN.1797 Xem tiếp
39. Lý luận dạy học công nghệ : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Khôi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 224tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3407 GTCN.3408 GTCN.3409 Xem tiếp
40. Gia công cơ khí : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Trọng Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 276tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2286 GTCN.2287 GTCN.2288 Xem tiếp
41. Vi sinh học nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thành, Dương Đức Tiến. - Xuất bản lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 376tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0611 GTCN.0612 GTCN.0613 Xem tiếp
42. Lý thuyết dinh dưỡng : Giáo trình CĐSP / Lương Thị Kim Tuyến. - Xuất bản lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 160tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2971 GTCN.2972 GTCN.2973 Xem tiếp
43. Chọn giống cây trồng : Giáo trình CĐSP / Phùng Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Thạch. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 146tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0333 GTCN.0334 GTCN.0335 Xem tiếp
44. Lâm nghiệp : Giáo trình CĐSP / Phùng Ngọc Lan (Ch.b), Nguyễn Trường. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 206tr. : ảnh màu ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0845 GTCN.0846 GTCN.0847 Xem tiếp
45. Sinh thái học nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Trần Đức Viên (Ch.b), Phạm Văn Phê, Ngô Thế Ân. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 265tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0520 GTCN.0521 GTCN.0522 Xem tiếp
46. Kỹ thuật điện : Giáo trình CĐSP / Trần Minh Sơ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 208tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1608 GTCN.1609 GTCN.1610 Xem tiếp
47. Kỹ thuật điện : Giáo trình CĐSP / Trần Minh Sơ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2005. - 207tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1700 GTCN.1701 GTCN.1702 Xem tiếp
48. Thực hành gia công cơ khí nguội : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Vận. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 109tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1894 GTCN.1895 GTCN.1896 Xem tiếp
49. Thực hành tiện : Giáo trình CĐSP / Chu Văn Vượng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 124tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1944 GTCN.1945 GTCN.1946 Xem tiếp
50. Văn hóa ẩm thực Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 203tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2672 GTCN.2673 GTCN.2674 Xem tiếp
51. Y phục thường ngày : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1 : Y phục nữ. - 2007. - 260tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3065 GTCN.3066 GTCN.3067 Xem tiếp
52. Y phục thường ngày : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2 : Y phục nam. - 2007. - 108tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3162 GTCN.3163 GTCN.3164 Xem tiếp
53. Lý luận dạy học công nghệ ở trường THCS : Giáo trình CĐSP : Phần kỹ thuật nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 275tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3505 GTCN.3506 GTCN.3507 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày