Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.574
Truy cập trong tháng 1.953
Truy cập trong năm 98.478
Tổng truy cập 1.988.696
Truy cập hiện tại 19
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Hóa học
GT đào tạo GVTHCS ngành Hóa học
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (17)
1. Hóa học vô cơ / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 403tr. : hình vẽ, bảng
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0100 GTHH.0101 GTHH.0102 Xem tiếp
2. Thực hành hoá học vô cơ : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thế Ngôn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 152tr. : vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0239 GTHH.0240 GTHH.0241 Xem tiếp
3. Hoá kĩ thuật đại cương : Giáo trình CĐSP / Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 284tr. : vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0908 GTHH.0909 GTHH.0910 Xem tiếp
4. Phương pháp dạy học hóa học / Nguyễn Cương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 1. - 2007. - 296tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1007 GTHH.1008 GTHH.1009 Xem tiếp
5. Cơ sở hoá học môi trường : Giáo trình CĐSP / Phùng Tiến Đạt (Ch.b), Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nội. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 231tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1354 GTHH.1355 GTHH.1356 Xem tiếp
6. Bài tập hoá học vô cơ : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thế Ngôn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 305tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0194 GTHH.0195 GTHH.0196 Xem tiếp
7. Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 1. - 2007. - 290tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0338 GTHH.0339 GTHH.0340 Xem tiếp
8. Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 2. - 2007. - 360tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0438 GTHH.0439 GTHH.0440 Xem tiếp
9. Hóa học vô cơ / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.1. - 2004. - 368tr. : hình vẽ
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0001 GTHH.0002 GTHH.0003 Xem tiếp
10. Hóa học đại cương / Trần Hiệp Hải. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2 : Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học. - 2007. - 312tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0729 GTHH.0730 GTHH.0731 Xem tiếp
11. Hóa học phân tích : Hướng dẫn thực hành : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Thu Nga. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 183tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1304 GTHH.1305 GTHH.1306 Xem tiếp
12. Phương pháp dạy học hóa học / Nguyễn Cương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 2. - 2007. - 110tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1106 GTHH.1107 GTHH.1108 Xem tiếp
13. Hoá học phân tích : Các phương pháp định lượng hoá học : Giáo trình CĐSP / Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huệ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 208tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1155 GTHH.1156 GTHH.1157 Xem tiếp
14. Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 3. - 2007. - 263tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0532 GTHH.0533 GTHH.0534 Xem tiếp
15. Thực hành hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Lê Thị Anh Đào. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 243tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0580 GTHH.0581 GTHH.0582 Xem tiếp
16. Hóa học đại cương / Trần Thành Huế, Trần Hiệp Hải, Hà Thị Ngọc Loan. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.1 : Cấu tạo chất. - 2007. - 487tr. : hình vẽ, bảng
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0680 GTHH.0681 GTHH.0682 Xem tiếp
17. Hóa học phân tích : Câu hỏi và bài tập cân bằng Ion / Nguyễn Tinh Dung, Đào Thị Phương Diệp. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 363tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1204 GTHH.1205 GTHH.1206 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày