Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.641
Truy cập trong tháng 2.020
Truy cập trong năm 98.545
Tổng truy cập 1.988.763
Truy cập hiện tại 31
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> Toán
GT đào tạo GVTHCS ngành Toán
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dùng cho sinh viên CĐSP ngành Toán học

Kết quả tìm kiếm (33)
1. Nhập môn toán cao cấp : Giáo trình CĐSP / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 126tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003478 KD.003479 KD.003480 Xem tiếp
2. Hình học giải tích : Giáo trình CĐSP / Văn Như Cương, Hoàng Trọng Thái. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 175tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003475 KD.003476 KD.003477 Xem tiếp
3. Đại số đại cương : Giáo trình CĐSP / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 194tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003472 KD.003473 KD.003474 Xem tiếp
4. Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến : Giáo trình CĐSP : Phần bài tập / Nguyễn Mạnh Quý, Nguyễn Xuân Liêm. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 160tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003493 KD.003494 KD.003495 Xem tiếp
5. Đại số tuyến tính : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Duy Mạnh; Phí Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 408tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003484 KD.003485 KD.003486 Xem tiếp
6. Toán rời rạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thế Long (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 276tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003469 KD.003470 KD.003471 Xem tiếp
7. Cơ sở số học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Tiến Tài. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 206tr. ; 24cm
chi tiết  
8. Phép tích vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Mạnh Quý, Nguyễn Xuân Liêm. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 160tr. ; 24cm
chi tiết  
9. Hình học sơ cấp và thực hành giải toán : Giáo trình CĐSP / Văn Như Cương(Ch.b)....[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 264tr. : hình vẽ ; 24cm
chi tiết  
10. Lý thuyết số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Hữu Hoan. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 237tr. ; 24cm
chi tiết  
11. Phương pháp dạy học đại cương môn toán : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Bá Kim (Ch.b), Bùi Huy Ngọc. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 323tr. ; 24cm
chi tiết  
12. Đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở THCS : Giáo trình CĐSP / Phạm Gia Đức. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 215tr. ; 24cm
chi tiết  
13. Xác suất thống kê : Giáo trình CĐSP / Phạm Văn Kiều. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 326tr. ; 24cm
chi tiết  
14. Lý thuyết đồ thị : Giáo trình / Vũ Đình Hòa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 124tr. : hình vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000123 TN.000124 TN.000125 Xem tiếp
15. Phát triển tư duy toán học trong học sinh : Giáo trình : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Duy Thuận. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 251tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000079 TN.000080 TN.000081 Xem tiếp
16. Căn số và toán vô tỉ : Giáo trình CĐSP / Hoàng Kỳ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 244tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000111 TN.000112 TN.000113 Xem tiếp
17. Quy hoạch tuyến tính : Giáo trình CĐSP / Phí Mạnh Ban. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 194tr. : hình vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000117 TN.000118 TN.000119 Xem tiếp
18. Xác suất thống kê : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Đình Hiền. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 194tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000140 TN.000141 TN.000142 Xem tiếp
19. Đại số sơ cấp và thực hành giải toán : Giáo trình CĐSP / Hoàng Kỳ (Ch.b), Hoàng Thanh Hà. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 436tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000137 TN.000138 TN.000139 Xem tiếp
20. Sử dụng phần mềm toán học : Giáo trình : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Hoàng Trọng Thái...[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 201tr. : minh họa ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000143 TN.000144 TN.000145 Xem tiếp
21. Bài tập phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Mạnh Quý(Ch.b), Nguyễn Xuân Liêm. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 296tr. : minh họa ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000099 TN.000100 TN.000101 Xem tiếp
22. Phương pháp dạy học các nội dung môn toán : Giáo trình : Sách dùng cho Cao đẳng sư phạm / Phạm Gia Đức, Bùi Huy Ngọc, Phạm Đức Quang. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 190tr. : hình vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000146 TN.000147 TN.000148 Xem tiếp
23. Phương trình nghiệm nguyên : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Tiến Tài. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 91tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000149 TN.000150 TN.000151 Xem tiếp
24. Hình học họa hình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Cự. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 241tr. : minh họa ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000097 TN.000098 
25. Lí thuyết phương trình đại số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Duy Thuận. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 141tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000091 TN.000092 TN.000093 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày