Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.633
Truy cập trong tháng 2.012
Truy cập trong năm 98.537
Tổng truy cập 1.988.755
Truy cập hiện tại 27
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Quản trị kinh doanh
Tài liệu chuyên ngành kinh tế
Ngày cập nhật 30/11/2008

Tổng hợp Tài liệu chuyên ngành kinh tế gồm 93 đầu giáo trình phục vụ cho đào tạo theo học chế tín chỉ của ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh thuộc Khoa Tự nhiên - Kinh tế

Xem chi tiết các giáo trình và tải về để phục vụ học tập và nghiên cứu

 1. Giáo trình Xác Suất Thống Kê
  Download: XSTK - Giao trinh Xac Suat Thong Ke.rar
  Mirror: XSTK - Giao trinh Xac Suat Thong Ke.rar
  Description: có tất cả 7 chương, bao gồm các bài giảng từ những khái niệm cơ bản nhất về môn học Xác suất thống kê như: Bổ túc về tổ hợp, biến cố, … đến những khái niệm như: Đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết tương quan, hàm hồi quy…
 2. Bài giảng về tài chính tiền tệ và ngân hàng
  Download: TCTT - Bai giang ve TCTT va Ngan hang etc. [cool slides!].rar
  Mirror: TCTT - Bai giang ve TCTT va Ngan hang etc. [cool slides!].rar
  Description: những slides Power Point bài giảng về tài chính tiền tệ và ngân hàng, định nghĩa, phân loại ngân hàng (NH trung ương, NH thương mại), sự ra đời, phát triển, các hoạt động cơ bản… của ngân hàng. Tài chính doanh nghiệp – phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn, thu nhập, chi phí, tài chính… Tín dụng – khái niệm, vai trò, phân loại, lãi suất, công cụ lưu thông… Thị trường tài chính, bảo hiểm, tiền tệ, ngân sách nhà nước…
 3. Đề cương bài giảng các học thuyết kinh tế
  Download: Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te - De cuong Bai giang.rar
  Mirror: Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te - De cuong Bai giang.rar
  Description: bao gồm các bài giảng được trình bày dưới dạng các câu hỏi nhỏ: lý thuyết bàn tay vô hình, quy luật lợi thế so sánh, chủ nghĩa trọng nông, trọng thương, lý luận giá trị…
 4. Bài giảng kinh tế vi mô toàn tập
  Download: KTVM - Bai giang Kinh te Vi mo toan tap [slide].rar
  Mirror: KTVM - Bai giang Kinh te Vi mo toan tap [slide].rar
  Description: gồm các bài giảng bằng slide của giảng viên Hoàng Xuân Bình. Chú ý: được viết bằng bảng mã TCVN3.
 5. Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Marx Lenin
  Download: Triet - Huong dan on thi mon Triet hoc Marx Lenin.pdf
  Mirror: Triet - Huong dan on thi mon Triet hoc Marx Lenin.pdf
  Description: gồm 35 câu hỏi đặc trưng của môn học này, có thể sử dụng để tham khảo, thảo luận nhóm, .. 
 6. Thương mại điện tử (e-commerce)
  Download: Thuong Mai - Thuong mai dien tu (e-commerce).pdf
  Mirror: Thuong Mai - Thuong mai dien tu (e-commerce).pdf
 7. Hợp đồng thương mại
  Download: Thuong Mai - Hop dong thuong mai.rar
  Mirror: Thuong Mai - Hop dong thuong mai.rar
  Description: mẫu hợp đồng.
 8. Hiệp định Việt-Mỹ về quan hệ thương mại
  Download: Thuong Mai - Hiep Dinh Viet-My ve quan he Thuong mai.doc
  Mirror: Thuong Mai - Hiep Dinh Viet-My ve quan he Thuong mai.doc
  Description: hiệp định giữa nhà nước Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về vấn đề quan hệ thương mại giữa 2 nước: thương mại hàng hóa, đối xử quốc gia, nghĩa vụ chung…
 9. Hệ thống thương mại toàn cầu
  Download: Thuong Mai - He thong Thuong mai Toan cau.pdf
  Mirror: Thuong Mai - He thong Thuong mai Toan cau.pdf
  Description: phân tích hệ thống thương mại toàn cầu trên ba chiều: cao, rộng, sâu.
 10. 3 chữ C trong thương mại điện tử
  Download: Thuong mai - 3 chu C trong Thuong mai dien tuy.pdf
  Mirror: Thuong mai - 3 chu C trong Thuong mai dien tuy.pdf
  Description: phân tích sự thành công của thương mại điện tử qua 3 vấn đề: nội dung (content), cộng đồng (community), thương mại (commerce).
 11. Nhập môn thuế
  Download: Thue - Nhap mon Thue.rar
  Mirror: Thue - Nhap mon Thue.rar
  Description: khái niệm cơ bản về thuế và phân loại thuế – thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất doanh nghiệp…
 12. Nguyên lý thống kê
  Download: Th.ke - Nguyen ly thong ke.rar
  Mirror: Th.ke - Nguyen ly thong ke.rar
 13. Lý thuyết thống kê
  Download: Th.ke - Ly Thuyet Thong Ke.pdf
  Mirror: Th.ke - Ly Thuyet Thong Ke.pdf
  Description: đề thi tham khảo môn lý thuyết thống kê
 14. Chỉ số giá qua các năm (UNDP)
  Download: Th.ke - Chi so gia qua cac nam (UNDP).rar
  Mirror: Th.ke - Chi so gia qua cac nam (UNDP).rar
  Description: chỉ số giá qua các năm từ 1998 – 2002.
 15. Ôn tập nhanh tài chính tiền tệ
  Download: TCTT - On tap nhanh Tai Chinh Tien Te.pdf
  Mirror: TCTT - On tap nhanh Tai Chinh Tien Te.pdf
  Description: 7 câu hỏi tham khảo và giải đáp dùng cho sinh viên ôn tập môn tài chính tiền tệ.
 16. Lý thuyết tài chính tiền tệ, bài giảng tham khảo
  Download: TCTT - Ly thuyet tai chinh tien te, Bai giang tham khao.pdf
  Mirror: TCTT - Ly thuyet tai chinh tien te, Bai giang tham khao.pdf
  Description: dùng cho sinh viên ngành KTNT, mục đích giúp sinh viên hiểu được khái niệm về hệ thống các quan hệ tài chính và từng bộ phận của hệ thống các quan hệ tài chính, nắm được mối liên quan của hẹ thống tài chính với nhau, hệ thống hóa kiến thức cơ bản và vận dụng được trong thực tiễn.
 17. Giáo trình tài chính tiền tệ (full)
  Download: TCTT - Giao trinh TCTT [full].pdf
  Mirror: TCTT - Giao trinh TCTT [full].pdf
  Description: bao gồm những phần cơ bản về tiền tệ, tài chính, tín dụng, ngân hàng và Nhà nước, thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp…
 18. Đề cương bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ
  Download: TCTT - De cuong Bai giang Ly thuyet tai chinh tien te.pdf
  Mirror: TCTT - De cuong Bai giang Ly thuyet tai chinh tien te.pdf
  Description: đề cương bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ của giảng viên ThS. Phan Anh Tuấn.
 19. Đề cương bài giảng KTNN & TCTT
  Download: TCTT - De cuong Bai giang KTNN & TCTT [full].rar
  Mirror: TCTT - De cuong Bai giang KTNN & TCTT [full].rar
  Description: đề cương bài giảng về kinh tế nhà nước và tài chính tiền tệ.
 20. Tài liệu tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ
  Download: Tai_lieu_To_chuc_va_dieu_hanh_doanh_nghiep_nho_Tieng_Viet_PWU.rar
  Mirror: Tai_lieu_To_chuc_va_dieu_hanh_doanh_nghiep_nho_Tieng_Viet_PWU.rar
  Description: bản dịch tiếng Việt.
 21. Tài liệu ôn tập Triết học
  Download: Tai Lieu On Tap Triet Hoc.pdf
  Mirror: Tai Lieu On Tap Triet Hoc.pdf
  Description: 9 câu hỏi tham khảo và giải đáp môn Triết học.
 22. Tài liệu ôn tập môn Triết học
  Download: Tai Lieu On Tap Triet Hoc.doc
  Mirror: Tai Lieu On Tap Triet Hoc.doc
 23. Tài liệu ôn tập môn Tâm lý học
  Download: Tai Lieu On Tap Tam Ly Hoc.pdf
  Mirror: Tai Lieu On Tap Tam Ly Hoc.pdf
  Description: 15 câu hỏi tham khảo ôn tập môn Tâm lý học.
 24. Tài liệu ôn tập Quản trị học
  Download: Tai Lieu On Tap Quan Tri Hoc.pdf
  Mirror: Tai Lieu On Tap Quan Tri Hoc.pdf
  Description: 13 câu hỏi tham khảo ôn tập môn Quản trị học.
 25. Tài liệu ôn tập Môi trường và Con người
  Download: Tai lieu on tap Moi Truong Va Con Nguoi.pdf
  Mirror: Tai lieu on tap Moi Truong Va Con Nguoi.pdf
 26. Tài liệu ôn tập Luật đại cương
  Download: Tai Lieu on tap Luat dai cuong.pdf
  Mirror: Tai Lieu on tap Luat dai cuong.pdf
 27. Tài liệu ôn tập Lịch sử kinh tế quốc dân
  Download: Tai lieu on tap Lich Su Kinh Te Quoc Dan.pdf
  Mirror: Tai lieu on tap Lich Su Kinh Te Quoc Dan.pdf
 28. Tài liệu ôn tập Lịch sử Đảng
  Download: Tai lieu on tap Lich Su Dang.pdf
  Mirror: Tai lieu on tap Lich Su Dang.pdf
 29. Tài liệu ôn tập Kinh tế vĩ mô
  Download: Tai lieu on tap Kinh Te Vi Mo.pdf
  Mirror: Tai lieu on tap Kinh Te Vi Mo.pdf
  Description: trắc nghiệm.
 30. Tài liệu ôn tập Địa lý kinh tế
  Download: Tai lieu on tap Dia Ly Kinh Te.pdf
  Mirror: Tai lieu on tap Dia Ly Kinh Te.pdf
 31. Kinh tế Cộng hệ (Hà Hưng Quốc)
  Download: Sach - Kinh te cong he (Ha Hung Quoc).pdf
  Mirror: Sach - Kinh te cong he (Ha Hung Quoc).pdf
  Description: Một quyển sách tâm huyết về Kinh tế Vĩ mô: Kinh tế Cộng hệ qua bối cảnh và kinh nghiệm của Hoa Kỳ.
 32. Tổ hợp đầu tư (Hà Hưng Quốc)
  Download: Sach - To hop dau tu (Ha Hung Quoc).pdf
  Mirror: Sach - To hop dau tu (Ha Hung Quoc).pdf
  Description: Những điều cần biết về những tổ hợp đầu tư, chương trình tiết kiệm hồi lưu và đầu tư
 33. Lãnh đạo (Hà Hưng Quốc)
  Download: Sach - Lanh Dao (Ha Hung Quoc).pdf
  Mirror: Sach - Lanh Dao (Ha Hung Quoc).pdf
 34. Chứng khoán, cổ phiếu và thị trường (Hà Hưng Quốc)
  Download: Sach - Chung Khoan, Co phieu va Thi truong (Ha Hung Quoc).pdf
  Mirror: Sach - Chung Khoan, Co phieu va Thi truong (Ha Hung Quoc).pdf
 35. Tổng quan thị trường chứng khoán ở Việt Nam
  Download: Sach - Tong quan TTCK VN.pdf
  Mirror: Sach - Tong quan TTCK VN.pdf
  Description: những kiến thức cơ bản về giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 36. Cổ phiếu toàn tập
  Download: Sach - Co phieu toan tap.pdf
  Mirror: Sach - Co phieu toan tap.pdf
  Description: cổ phiếu toàn tập, hướng dấn về tiền tệ và đầu tư của tạp chí Wall Street.
 37. EDI – Kiềm chế tham nhũng
  Download: EDI - Kiem che tham nhung.pdf
  Mirror: EDI - Kiem che tham nhung.pdf
 38. Báo cáo các chỉ số kinh tế thế giới 1999-2000
  Download: Sach - Bao cao cac chi so kinh te the gioi 1999-2000.pdf
  Mirror: Sach - Bao cao cac chi so kinh te the gioi 1999-2000.pdf
  Description: đề xuất những phương thức tiếp cận và những khuyến nghị nhằm đáp ứng những mục tiêu xã hội quan trọng mà phát triển cần phải hướng tới. Trình bày 2 vấn đề lớn sẽ định hình lại cảnh quan phát triển trước khi bước vào thiên niên kỷ mới: toàn cầu hóa và địa phương hóa.
 39. Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc
  Download: Sach - Cong nghiep hoa nong thon Trung Quoc.pdf
  Mirror: Sach - Cong nghiep hoa nong thon Trung Quoc.pdf
 40. Đề thi Xác suất thống kê
  Download: XSTK - De thi Xac suat Thong ke.zip
  Mirror: XSTK - De thi Xac suat Thong ke.zip
  Description: đề thi tham khảo môn xác suất thống kê
 41. Ba cơ chế Nhà nước, thị trường & cộng đồng (Đặng Kim Sơn)
  Download: Sach - Ba co che Nha nuoc, Thi truong & Cong dong (Dang Kim Son).pdf
  Mirror: Sach - Ba co che Nha nuoc, Thi truong & Cong dong (Dang Kim Son).pdf
 42. 10 năm phát triển kinh tế
  Download: Sach - 10 nam phat trien kinh te [eng].pdf
  Mirror: Sach - 10 nam phat trien kinh te [eng].pdf
  Description: bản tiếng Anh.
 43. Quản trị nhân sự
  Download: Quan tri Nhan Su.doc
  Mirror: Quan tri Nhan Su.doc
 44. Quản trị ngân hàng
  Download: Quan tri Ngan Hang.rar
  Mirror: Quan tri Ngan Hang.rar
 45. Quản trị doanh nghiệp
  Download: Quan tri Doanh Nghiep.rar
  Mirror: Quan tri Doanh Nghiep.rar
 46. Quản trị chất lượng
  Download: Quan tri Chat Luong.rar
  Mirror: Quan tri Chat Luong.rar
 47. Phân tích kỹ thuật
  Download: Phan tich ky thuat.rar
  Mirror: Phan tich ky thuat.rar
 48. Phân tích dữ liệu
  Download: Phan tich du lieu.rar
  Mirror: Phan tich du lieu.rar
 49. So sánh chương trình giáo dục đại học Mỹ và Việt Nam (Vũ Quang Việt)
  Download: Paper - So sanh Chuong trinh Giao duc Dai hoc My va VN (Vu Quang Viet) [cool!].pdf
  Mirror: Paper - So sanh Chuong trinh Giao duc Dai hoc My va VN (Vu Quang Viet) [cool!].pdf
  Description: tóm tắt và so sánh những nét khác biệt cơ bản giữa giáo dục đại học cấp cử nhân (BA) ở Mỹ và ở Việt Nam hiện nay. Những nét cơ bản này dựa vào so sánh chương trình học kinh tế ở Việt Nam và chương trình học khoa học cơ bản, xã hội hoặc nhân văn.
 50. Quyền sở hữu
  Download: Paper - Quyen So Huu (kienthuckinhte.com) [cool!].pdf
  Mirror: Paper - Quyen So Huu (kienthuckinhte.com) [cool!].pdf
  Description: tài liệu hướng dẫn tổng quát giúp khởi đầu bước tiến trên con đường trở thành chủ nhân một căn nhà.
 51. Kinh tế thị trường, chủ nghĩa xã hội và phát triển.
  Download: Paper - KTTT, CNXH & Phat trien (Cuong, Thiem).pdf
  Mirror: Paper - KTTT, CNXH & Phat trien (Cuong, Thiem).pdf
 52. Kinh tế Việt Nam, câu chuyện thành công hay tình trạng lưỡng thể bất thường
  Download: Paper - Kinh te VN, cau chuyen thanh cong hay tinh trang luong the bat toan (Harvard).pdf
  Mirror: Paper - Kinh te VN, cau chuyen thanh cong hay tinh trang luong the bat toan (Harvard).pdf
 53. Kinh tế đối ngoại
  Download: Paper - Kinh te doi ngoai (kienthuckinhte.com).doc
  Mirror: Paper - Kinh te doi ngoai (kienthuckinhte.com).doc
  Description: kinh tế thế giới – kinh tế đối ngoại của Việt Nam và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế.
 54. Đông Á – Con đường dẫn đến phục hồi
  Download: Paper - Dong_A_Con_duong_dan_den_phuc_hoi (kienthuckinhte.com).pdf
  Mirror: Paper - Dong_A_Con_duong_dan_den_phuc_hoi (kienthuckinhte.com).pdf
  Description: trình bày khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở Đông Á, đồng thời đi sâu phân tích từng khía cạnh của cuộc khủng hoảng: thương mại và cạnh tranh, tài chính, xã hội, môi trường, v.v… Trên cơ sở đó, đề xuất và kiến nghị một số giải pháp nhằm giúp các nước trong khu vực thoát khỏi khủng hoảng và phục hồi sự tăng trưởng kinh tế.
 55. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam (dự án Mekong)
  Download: Paper - Dich vu Ho tro Kinh doanh o VN (du an Mekong).pdf
  Mirror: Paper - Dich vu Ho tro Kinh doanh o VN (du an Mekong).pdf
  Description: tóm lược hiện trạng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam dựa trên kết quả thu được từ cuộc điều tra tiến hành từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1999 về các nhà cung cấp dịch vụ nội địa và các công ty sử dụng dịch vụ.
 56. Nghiệp vụ ngoại thương (2)
  Download: Ngoai thuong - Nghiep vu ngoai thuong (2).rar
  Mirror: Ngoai thuong - Nghiep vu ngoai thuong (2).rar
 57. Nghiệp vụ ngoại thương (1)
  Download: Ngoai thuong - Nghiep vu ngoai thuong (1).rar
  Mirror: Ngoai thuong - Nghiep vu ngoai thuong (1).rar
 58. Kinh tế ngoại thương
  Download: Ngoai thuong - Kinh Te Ngoai Thuong.zip
  Mirror: Ngoai thuong - Kinh Te Ngoai Thuong.zip
 59. Thương hiệu, công lý mới cho thương hiệu
  Download: Marketing - Thuong hieu, Cong ly moi cho thuong hieu.pdf
  Mirror: Marketing - Thuong hieu, Cong ly moi cho thuong hieu.pdf
 60. Marketing – Tận dụng thương mại điện tử để tăng doanh số
  Download: Marketing - Tan dung TMDT de tang doanh so.pdf
  Mirror: Marketing - Tan dung TMDT de tang doanh so.pdf
  Description: do chuyên viên thương mại điện tử của Công ty Thương mại điện tử V.E.C biên soạn, nhằm phục vụ nhu cầu rất cao của đông đảo doanh nhân quan tâm đến việc tận dụng Thương mại điện tử để mở rộng thị trường quốc tế.
 61. Marketing – Ôn tập và bài tập tình huống
  Download: Marketing - On tap & bai tap tinh huong.pdf
  Mirror:
  Marketing - On tap & bai tap tinh huong.pdf
 62. Marketing – Nghiên cứu thị trường
  Download: Marketing - Ngien cuu thi truong [slide].pdf
  Mirror:
  Marketing - Ngien cuu thi truong [slide].pdf
 63. Marketing – eMarketing, Marketing qua mạng
  Download: Marketing - eMarketing, Marketing qua mang.pdf
  Mirror: Marketing - eMarketing, Marketing qua mang.pdf
  Description: giải thích các vấn đề về e-marketing một cách rõ ràng, đơn giản.
 64. Luật kinh tế
  Download: Luat Kinh Te.pdf
  Mirror: Luat Kinh Te.pdf
 65. Luật hôn nhân gia đình Việt Nam
  Download: Luat hon nhan gia dinh.rar
  Mirror: Luat hon nhan gia dinh.rar
 66. Luật hành chính
  Download: Luat hanh chinh.rar
  Mirror: Luat hanh chinh.rar
 67. Luật giao dịch điện tử năm 2005
  Download: Luat giao dich dien tu 2005.zip
  Mirror: Luat giao dich dien tu 2005.zip
  Description: những vấn đề do Nhà nước Việt Nam quy định về giao dịch điện tử.
 68. Luật doanh nghiệp
  Download: Luat doanh nghiep.pdf
  Mirror: Luat doanh nghiep.pdf
  Description: quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
 69. Luật doanh nghiệp Việt Nam
  Download: Luat Doanh nghiep CNXHCN VN.doc
  Mirror: Luat Doanh nghiep CNXHCN VN.doc
  Description: luật doanh nghiệp của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 70. Luật dân sự
  Download: Luat dan su.rar
  Mirror: Luat dan su.rar
 71. Logic học
  Download: Logic hoc.doc
  Mirror: Logic hoc.doc
 72. Lịch sử Đảng – Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
  Download: Lich Su Dang - Huong dan on thi mon Lich su DCS VN.pdf
  Mirror: Lich Su Dang - Huong dan on thi mon Lich su DCS VN.pdf
  Description: câu hỏi tham khảo và hướng dẫn trả lời dùng ôn tập môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.
 73. Lịch sử các học thuyết kinh tế – ôn tập nhanh
  Download: Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te - On tap nhanh.pdf
  Mirror: Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te - On tap nhanh.pdf
 74. Giáo trình kinh tế vi mô
  Download: KTVM - Giao trinh KTVM (microeconomics).doc
  Mirror: KTVM - Giao trinh KTVM (microeconomics).doc
 75. Ôn tập Kinh tế chinh trị A
  Download: KTCT - On tap Kinh te chinh tri A.pdf
  Mirror: KTCT - On tap Kinh te chinh tri A.pdf
 76. Ôn tập Kinh tế chính trị B
  Download: KTCT - On tap Kinh Te Chinh Tri 2.pdf
  Mirror: KTCT - On tap Kinh Te Chinh Tri 2.pdf
 77. Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị
  Download: KTCT - Huong dan on thi mon KTCT.pdf
  Mirror: KTCT - Huong dan on thi mon KTCT.pdf
 78. Kinh tế tri thức
  Download: Kinh te Tri thuc.rar
  Mirror: Kinh te Tri thuc.rar
  Description: bản kỷ yếu Hội thảo "Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam" trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2000 tại Hà Nội.
 79. Kinh tế Quốc tế
  Download: Kinh te Quoc te.rar
  Mirror: Kinh te Quoc te.rar
 80. Kinh tế Nông nghiệp – Ôn tập nhanh
  Download: Kinh Te Nong Nghiep - On tap nhanh.pdf
  Mirror: Kinh Te Nong Nghiep - On tap nhanh.pdf
 81. Kinh tế ngoại thương
  Download: Kinh te ngoai thuong.rar
  Mirror: Kinh te ngoai thuong.rar
 82. Tài chính kế toán
  Download: Ke toan - Tai chinh ke toan.rar
  Mirror: Ke toan - Tai chinh ke toan.rar
 83. Nguyên lý kế toán, bài giảng
  Download: Ke toan - Nguyen ly ke toan, bai giang.doc
  Mirror: Ke toan - Nguyen ly ke toan, bai giang.doc
 84. Lý thuyết kế toán đại cương
  Download: Ke toan - Ly Thuyet Ke Toan Dai Cuong.pdf
  Mirror: Ke toan - Ly Thuyet Ke Toan Dai Cuong.pdf
 85. Kế hoạch sản xuất
  Download: Ke hoach san xuat.rar
  Mirror: Ke hoach san xuat.rar
 86. Excel – Giáo trình cơ bản
  Download: Excel - Giao trinh Co ban.pdf
  Mirror: Excel - Giao trinh Co ban.pdf
 87. Đề bài tập Excel
  Download: Excel - De bai tap Excel.zip
  Mirror: Excel - De bai tap Excel.zip
 88. Giáo trình thư tín, viết thư tiếng Anh như thế nào
  Download: English - Giao trinh Thu tin, viet thu nhu the nao.doc
  Mirror: English - Giao trinh Thu tin, viet thu nhu the nao.doc
 89. Chủ nghĩa xã hội khoa học – Ôn tập nhanh
  Download: CNXHKH - On tap nhanh.pdf
  Mirror: CNXHKH - On tap nhanh.pdf
 90. Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Download: CNXHKH - Huong dan on thi mon CNXHKH.pdf
  Mirror: CNXHKH - Huong dan on thi mon CNXHKH.pdf
 91. Chiến lược và chính sách kinh doanh
  Download: Chien luoc & Chinh sach Kinh doanh.rar
  Mirror: Chien luoc & Chinh sach Kinh doanh.rar
 92. Cải cách hành chính
  Download: Cai cach Hanh chinh.rar
  Mirror: Cai cach Hanh chinh.rar
 93. Báo cáo tài chính
  Download: Bao cao Tai chinh.rar
  Mirror: Bao cao Tai chinh.rar

Xem tin theo ngày