Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.545
Truy cập trong tháng 1.924
Truy cập trong năm 98.449
Tổng truy cập 1.988.667
Truy cập hiện tại 7
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Thư ký văn phòng
GT và tài liệu tham khảo ngành Thư ký văn phòng
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dành cho sinh viên CĐ và Trung cấp ngành Thư ký văn phòng

Kết quả tìm kiếm (7)
1. Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Vũ Thị Phụng. - In lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 176tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.006767 KD.006768 KD.006769 Xem tiếp
2. Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại kỹ năng xử lỹ thông tin - giao tiếp và quản lý hồ sơ của Thư ký văn phòng / Nguyễn Văn Long. - T.p. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2006. - 602tr. ; 28cm. - (Cẩm nang nghiệp vụ Văn phòng)
chi tiết Số ĐKCB: KD.007024 
3. Chân dung người thư ký hoàn hảo / Phương Nam. - H. : Thống kê, 2002. - 240tr. ; 21cm. - (Sổ tay người quản lý kinh doanh cần biết)
chi tiết Số ĐKCB: CT.002016 CT.002017 CT.002018 Xem tiếp
4. Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hồng Hà. - Hà nội : Nxb. Hà nội. - 21cm.. - (Sở Giáo dục và đào tạo Hà nội). - 33500đ. - 520b
Tập 1. - 2006. - 2 Tập
chi tiết Số ĐKCB: CT.002656 CT.002657 CT.002658 Xem tiếp
5. Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hồng Hà. - Hà nội : Nxb. Hà nội. - 21cm.. - (Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội). - 32000đ. - 520b
Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hồng Hà. - Hà nội : Nxb. Hà nội, 2006. - 2 Tập ; 21cm.. - (Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội)
chi tiết Số ĐKCB: CT.002666 CT.002667 CT.002668 Xem tiếp
6. Nghiệp vụ thư ký giám đốc trong thời đại mới / Đồng Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Ngọc An. - T.p. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2005. - 269tr. : hình minh hoạ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: CT.002730 CT.002731 CT.002732 Xem tiếp
7. Quản trị Hành Chánh văn phòng=Office Management / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An. - T.p. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2005. - 271tr. ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: CT.002759 CT.002760 CT.002761 Xem tiếp
Xem tin theo ngày