Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.647
Truy cập trong tháng 2.026
Truy cập trong năm 98.551
Tổng truy cập 1.988.769
Truy cập hiện tại 34
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Quản lý đất đai
GT và tài liệu ngành quản lý đất đai
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dành cho sinh viên CĐ và Trung cấp Quản lý đất đai

Kết quả tìm kiếm (17)
1. Bài giảng quy hoạch sử dụng đất : Học phần I / Nhiều tác giả. - Huế : Đại học Nông Lâm Huế, 1999. - 120tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000647 DL.000648 DL.000649 Xem tiếp
2. Các văn bản pháp luật về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ / Văn phòng Tổng cục Địa chính. - Hà Nội : Knxb, 2002. - 210tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.003491 CT.003492 CT.003493 Xem tiếp
3. Bài giảng Trắc địa / Biên soạn: Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hữu Ngữ; Hiệu đính: Hồ Kiệt. - Hà Nội : Knxb, 1998. - 163tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000743 DL.000744 DL.000745 Xem tiếp
4. Dự thảo nghị định về thi hành luật đất đai / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2000. - 167tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.003511 CT.003512 CT.003513 Xem tiếp
5. Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế - đến 2010 : Đã được chỉnh sữa theo ý kiến đóng góp của các Sở, nghành, các chuyên gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án ngày 01 tháng 06 năm 2001 / Nhiều tác giả. - Huế : Knxb, 2001. - 46tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000763 DL.000764 DL.000765 Xem tiếp
6. Bài giảng đánh giá đất / Trần Thị Thu Hà. - Huế : Đại học Nông Lâm Huế, 2002. - 90tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000706 DL.000707 DL.000708 Xem tiếp
7. Các văn bản pháp quy về quản lí đất đai ban hành ở Việt Nam từ 1945 đến 1997 : Tập 2. Các văn bản từ 1980 đến 1997 / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Bản đồ, 1997. - 170tr. ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.003603 CT.003604 CT.003605 Xem tiếp
8. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, giải toả, đền bù / Vũ Phạm Quyết Thắng (Ch.b). - Hà Nội : Lao động, 2004. - 474tr. ; 27cm. - (Thanh tra chính phủ. Tạp chí thanh tra)
chi tiết Số ĐKCB: CT.003548 CT.003549 CT.003550 Xem tiếp
9. Luật đất đai. - H. : CTQG, 1994. - 48tr. ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.000617 CT.000618 
10. Văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : CTQG, 1994. - 2 tập ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.000636 CT.000637 
11. Luật đất đai : Giáo trình. - H. : Giáo dục, 1996. - 266tr. ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.000839 CT.000840 CT.000841 Xem tiếp
12. Các quy định pháp luật về đất đai và xây dựng. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 1126tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.001763 
13. Đăng ký và thống kê đất đai : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Lê Đình Thắng chủ biên. - H. : Nxb. Hà nội, 2005. - 248tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.002107 CT.002108 CT.002109 Xem tiếp
14. Quản lý Nhà nước về đất đai : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Ngô Đức Cát. - H. : Nxb. Hà nội, 2005. - 88tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.002098 CT.002099 CT.002100 Xem tiếp
15. Lịch sử quản lý đất đai / Nguyễn Đức Khả. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. - 255tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.002258 CT.002259 CT.002260 Xem tiếp
16. Hỏi đáp pháp luật đất đai chế độ sử dụng các loại đất : Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam / Nguyễn Thị Mai, Trần Minh Sơn. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 346tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.012367 KD.012368 
17. Chỉ dẫn pháp luật khiếu nại, tố cáo; Thanh tra, kiểm tra; Điều tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai xây dựng / Nhiều tác giả. - H. : Lao động, 2007. - 904tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.012846 
Xem tin theo ngày