Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.547
Truy cập trong tháng 1.926
Truy cập trong năm 98.451
Tổng truy cập 1.988.669
Truy cập hiện tại 8
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Công nghệ
Giáo trình đào tạo GVTHCS ngành Công nghệ
Ngày cập nhật 15/09/2010

GT dùng cho sinh viên CĐSP ngành Công nghệ

Kết quả tìm kiếm (53)
1. Tổ chức cuộc sống gia đình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 153tr ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3358 GTCN.3359 GTCN.3360 Xem tiếp
2. Bảo vệ thực vật : Giáo trình CĐSP / Hà Huy Niên (Ch.b), Lê Lương Tề. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 356tr. : tranh, ảnh màu ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0001 GTCN.0002 GTCN.0003 Xem tiếp
3. Công nghệ sinh học nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Thạch (Ch.b), Nguyễn Thị Lý Anh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 171tr. : tranh, ảnh minh họa ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0376 GTCN.0377 GTCN.0378 Xem tiếp
4. Y phục lễ tân : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 103tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3260 GTCN.3261 GTCN.3262 Xem tiếp
5. Chăn nuôi lợn : Giáo trình CĐSP / Võ Trọng Hốt (Ch.b), Nguyễn Đình Tôn, Nguyễn Văn Vinh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 169tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0944 GTCN.0945 GTCN.0946 Xem tiếp
6. Kỹ thuật canh tác lúa : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Hoan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 207tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0236 GTCN.0237 GTCN.0238 Xem tiếp
7. Thủy sản : Giáo trình CĐSP / Trần Văn Vỹ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 243tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1420 GTCN.1421 GTCN.1422 Xem tiếp
8. Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi : Giáo trình CĐSP / Vũ Duy Giảng (Ch.b), Tôn Thất Sơn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 117tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1182 GTCN.1183 GTCN.1184 Xem tiếp
9. Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò : Giáo trình CĐSP / Trần Trọng Thiêm (Ch.b), Vũ Chí Cương, Vũ Văn Nội. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 186tr. ; 24m
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1088 GTCN.1089 GTCN.1090 Xem tiếp
10. Món ăn các nước / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 1 : Món ăn Âu Á. - 2005. - 399tr. : hình minh hoạ
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2722 GTCN.2723 GTCN.2724 Xem tiếp
11. Món ăn các nước / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 2 : Các món bánh Á Âu. - 2007. - 199tr. : hình minh hoạ
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2822 GTCN.2823 GTCN.2824 Xem tiếp
12. Kỹ thuật chăn nuôi dê và thỏ : Giáo trình CĐSP / Đinh Văn Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 150tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1041 GTCN.1042 GTCN.1043 Xem tiếp
13. Kỹ thuật trồng cây ăn quả : Giáo trình CĐSP / Trần Thế Tục (Ch.b), Đoàn Văn Lư. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 160tr. : ảnh màu ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0286 GTCN.0287 GTCN.0288 Xem tiếp
14. Kỹ thuật điện tử : Giáo trình CĐSP / Trần Văn Thịnh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 262tr. : vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2187 GTCN.2188 GTCN.2189 Xem tiếp
15. Giống vật nuôi : Giáo trình CĐSP / Đặng Vũ Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 185tr. : ảnh minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1230 GTCN.1231 GTCN.1232 Xem tiếp
16. Thú y : Giáo trình CĐSP / Phạm Sỹ Lăng (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Thành. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 316tr. : ảnh, hình vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1516 GTCN.1517 GTCN.1518 Xem tiếp
17. Thực hành kỹ thuật điện : Giáo trình CĐSP / Trần Minh Sơ (Ch.b), Phạm Khánh Tùng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 183tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1994 GTCN.1995 GTCN.1996 Xem tiếp
18. May công nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Kim Chi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 215tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2483 GTCN.2484 GTCN.2485 Xem tiếp
19. Đất và phân bón : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 418tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0707 GTCN.0708 GTCN.0709 Xem tiếp
20. Đan : Giáo trình CĐSP / Đỗ Thị Minh Đức. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 199tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3310 GTCN.3311 GTCN.3312 Xem tiếp
21. Món ăn Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 315tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2582 GTCN.2583 GTCN.2584 Xem tiếp
22. Quy trình chế biến món ăn : Giáo trình CĐSP / Lương Thị Kim Tuyến. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 109tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2922 GTCN.2923 GTCN.2924 Xem tiếp
23. Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở THCS : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Khôi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 152tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3642 GTCN.3643 GTCN.3644 Xem tiếp
24. Cắt may căn bản : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 181tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2386 GTCN.2387 GTCN.2388 Xem tiếp
25. Sinh lý học vật nuôi : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Mai (Ch.b), Cù Xuân Dần. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 287tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1322 GTCN.1323 GTCN.1324 Xem tiếp
26. Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm : Giáo trình CĐSP / Văn Lệ Hằng (Ch.b), Phùng Đức Tiến. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 131tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0991 GTCN.0992 GTCN.0993 Xem tiếp
27. Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Đào, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thiện. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 160tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0472 GTCN.0473 GTCN.0474 Xem tiếp
28. Kỹ thuật trồng một số loại cây rừng : Giáo trình CĐSP / Phùng Ngọc Lan (Ch.b), Nguyễn Xuân Quát. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 89tr. : tranh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0189 GTCN.0190 GTCN.0191 Xem tiếp
29. Kỹ thuật nuôi tôm và nuôi ba ba : Giáo trình CĐSP / Trần Văn Vỹ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 131tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1135 GTCN.1136 GTCN.1137 Xem tiếp
30. Phương tiện dạy học kỹ thuật công nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Khôi, Lê Huy Hoàng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 105tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3679 GTCN.3680 GTCN.3681 Xem tiếp
31. Hóa nông học : Giáo trình CĐSP / Đào Văn Bảy, Phùng Tiến Đạt. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 172tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0799 GTCN.0800 GTCN.0801 Xem tiếp
32. Phương pháp dạy học công nghệ trường THCS : Giáo trình CĐSP : Phần kĩ thuật nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành (Ch.b), Hoàng Thị Kim Huyền. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 340tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3601 GTCN.3602 GTCN.3603 Xem tiếp
33. Điện tử học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thế Khôi (Ch.b), Hồ Tuấn Hùng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 212tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2138 GTCN.2139 GTCN.2140 Xem tiếp
34. Phương pháp dạy học kinh tế gia đình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 176tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3775 GTCN.3776 GTCN.3777 Xem tiếp
35. Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Mạnh Khải (Ch.b), Đinh Sơn Quang. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 139tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0097 GTCN.0098 GTCN.0099 Xem tiếp
36. Kỹ thuật trồng cây công nghiệp : Giáo trình CĐSP / Vũ Đình Chính (Ch.b), Nguyễn Văn Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 100tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0142 GTCN.0143 GTCN.0144 Xem tiếp
37. Lí luận dạy học kinh tế gia đình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 219tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3728 GTCN.3729 GTCN.3730 Xem tiếp
38. Máy nhiệt : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Ánh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 118tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1795 GTCN.1796 GTCN.1797 Xem tiếp
39. Lý luận dạy học công nghệ : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Khôi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 224tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3407 GTCN.3408 GTCN.3409 Xem tiếp
40. Gia công cơ khí : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Trọng Bình. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 276tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2286 GTCN.2287 GTCN.2288 Xem tiếp
41. Vi sinh học nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thành, Dương Đức Tiến. - Xuất bản lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 376tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0611 GTCN.0612 GTCN.0613 Xem tiếp
42. Lý thuyết dinh dưỡng : Giáo trình CĐSP / Lương Thị Kim Tuyến. - Xuất bản lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 160tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2971 GTCN.2972 GTCN.2973 Xem tiếp
43. Chọn giống cây trồng : Giáo trình CĐSP / Phùng Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Thạch. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 146tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0333 GTCN.0334 GTCN.0335 Xem tiếp
44. Lâm nghiệp : Giáo trình CĐSP / Phùng Ngọc Lan (Ch.b), Nguyễn Trường. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 206tr. : ảnh màu ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0845 GTCN.0846 GTCN.0847 Xem tiếp
45. Sinh thái học nông nghiệp : Giáo trình CĐSP / Trần Đức Viên (Ch.b), Phạm Văn Phê, Ngô Thế Ân. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 265tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.0520 GTCN.0521 GTCN.0522 Xem tiếp
46. Kỹ thuật điện : Giáo trình CĐSP / Trần Minh Sơ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 208tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1608 GTCN.1609 GTCN.1610 Xem tiếp
47. Kỹ thuật điện : Giáo trình CĐSP / Trần Minh Sơ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2005. - 207tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1700 GTCN.1701 GTCN.1702 Xem tiếp
48. Thực hành gia công cơ khí nguội : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Vận. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 109tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1894 GTCN.1895 GTCN.1896 Xem tiếp
49. Thực hành tiện : Giáo trình CĐSP / Chu Văn Vượng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 124tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.1944 GTCN.1945 GTCN.1946 Xem tiếp
50. Văn hóa ẩm thực Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 203tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.2672 GTCN.2673 GTCN.2674 Xem tiếp
51. Y phục thường ngày : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1 : Y phục nữ. - 2007. - 260tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3065 GTCN.3066 GTCN.3067 Xem tiếp
52. Y phục thường ngày : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2 : Y phục nam. - 2007. - 108tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3162 GTCN.3163 GTCN.3164 Xem tiếp
53. Lý luận dạy học công nghệ ở trường THCS : Giáo trình CĐSP : Phần kỹ thuật nông nghiệp / Nguyễn Đức Thành. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 275tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTCN.3505 GTCN.3506 GTCN.3507 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày