Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.117
Truy cập trong tháng 7.944
Truy cập trong năm 37.458
Tổng truy cập 1.825.045
Truy cập hiện tại 9
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Hóa học
GT đào tạo GVTHCS ngành Hóa học
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (17)
1. Hóa học vô cơ / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 403tr. : hình vẽ, bảng
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0100 GTHH.0101 GTHH.0102 Xem tiếp
2. Thực hành hoá học vô cơ : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thế Ngôn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 152tr. : vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0239 GTHH.0240 GTHH.0241 Xem tiếp
3. Hoá kĩ thuật đại cương : Giáo trình CĐSP / Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 284tr. : vẽ minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0908 GTHH.0909 GTHH.0910 Xem tiếp
4. Phương pháp dạy học hóa học / Nguyễn Cương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 1. - 2007. - 296tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1007 GTHH.1008 GTHH.1009 Xem tiếp
5. Cơ sở hoá học môi trường : Giáo trình CĐSP / Phùng Tiến Đạt (Ch.b), Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nội. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 231tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1354 GTHH.1355 GTHH.1356 Xem tiếp
6. Bài tập hoá học vô cơ : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thế Ngôn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 305tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0194 GTHH.0195 GTHH.0196 Xem tiếp
7. Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 1. - 2007. - 290tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0338 GTHH.0339 GTHH.0340 Xem tiếp
8. Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 2. - 2007. - 360tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0438 GTHH.0439 GTHH.0440 Xem tiếp
9. Hóa học vô cơ / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.1. - 2004. - 368tr. : hình vẽ
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0001 GTHH.0002 GTHH.0003 Xem tiếp
10. Hóa học đại cương / Trần Hiệp Hải. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2 : Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học. - 2007. - 312tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0729 GTHH.0730 GTHH.0731 Xem tiếp
11. Hóa học phân tích : Hướng dẫn thực hành : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Thu Nga. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 183tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1304 GTHH.1305 GTHH.1306 Xem tiếp
12. Phương pháp dạy học hóa học / Nguyễn Cương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 2. - 2007. - 110tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1106 GTHH.1107 GTHH.1108 Xem tiếp
13. Hoá học phân tích : Các phương pháp định lượng hoá học : Giáo trình CĐSP / Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huệ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 208tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1155 GTHH.1156 GTHH.1157 Xem tiếp
14. Cơ sở hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
Tập 3. - 2007. - 263tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0532 GTHH.0533 GTHH.0534 Xem tiếp
15. Thực hành hoá học hữu cơ : Giáo trình CĐSP / Lê Thị Anh Đào. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 243tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0580 GTHH.0581 GTHH.0582 Xem tiếp
16. Hóa học đại cương / Trần Thành Huế, Trần Hiệp Hải, Hà Thị Ngọc Loan. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.1 : Cấu tạo chất. - 2007. - 487tr. : hình vẽ, bảng
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.0680 GTHH.0681 GTHH.0682 Xem tiếp
17. Hóa học phân tích : Câu hỏi và bài tập cân bằng Ion / Nguyễn Tinh Dung, Đào Thị Phương Diệp. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 363tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTHH.1204 GTHH.1205 GTHH.1206 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày