Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.646
Truy cập trong tháng 2.025
Truy cập trong năm 98.550
Tổng truy cập 1.988.768
Truy cập hiện tại 33
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Vật lý
GT đào tạo GVTHCS ngành Vật lý
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (9)
1. Cơ học : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Lê Trọng Tường, Nguyễn Thị Thanh Hương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 289tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003586 KD.003587 KD.003588 Xem tiếp
2. Thiên văn học : Giáo trình CĐSP / Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 194tr. : ảnh, tranh minh họa ; 24cm
chi tiết  
3. Nhiệt học : Giáo trình CĐSP / Bùi Trọng Tuân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 156tr. ; 24cm
chi tiết  
4. Thực hành vật lí đại cương : Giáo trình CĐSP / Nguyễn, Duy Thắng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 182tr. ; 24cm
chi tiết  
5. Vật lý đại cương : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Anh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 256tr. ; 24cm
chi tiết  
6. Điện học : Giáo trình CĐSP / Vũ Thanh Khiết. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 266tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm
chi tiết  
7. Dao động và sóng : Giáo trình CĐSP / Phạm Quý Tư. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 199tr. ; 24cm
chi tiết  
8. Lịch sử vật lí học : Giáo trình CĐSP / Đào Văn Phúc. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 250tr. ; 24cm
chi tiết  
9. Lí luận dạy học Vật lí. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 231tr.
chi tiết
Xem tin theo ngày