Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.648
Truy cập trong tháng 2.027
Truy cập trong năm 98.552
Tổng truy cập 1.988.770
Truy cập hiện tại 32
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> Âm nhạc
GT đào tạo GVTHCS ngành Công nghệ
Ngày cập nhật 15/09/2010

GT dùng cho sinh viên ngành âm nhạc

Kết quả tìm kiếm (20)
1. Thực hành sư phạm âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Hoàng Long. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 131tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0507 GTAN.0508 GTAN.0509 Xem tiếp
2. Hòa âm ứng dụng : Giáo trình CĐSP / Hoàng Hoa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 134tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0236 GTAN.0237 GTAN.0238 Xem tiếp
3. Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp : Giáo trình CĐSP / Lê Anh Tuấn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 157tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0140 GTAN.0141 GTAN.0142 Xem tiếp
4. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thụy Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 255tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1240 GTAN.1241 GTAN.1242 Xem tiếp
5. Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Hoàng Long. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 178tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0875 GTAN.0876 GTAN.0877 Xem tiếp
6. Chỉ huy dàn dựng hát tập thể : Giáo trình CĐSP / Đoàn Phi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 131tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0001 GTAN.0002 GTAN.0003 Xem tiếp
7. Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thụy Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 334tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1628 GTAN.1629 GTAN.1630 Xem tiếp
8. Chỉ huy dàn dựng hợp xướng : Giáo trình CĐSP / Đoàn Phi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 129tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0091 GTAN.0092 GTAN.0093 Xem tiếp
9. Hát : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Nam. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2003. - 108tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0333 GTAN.0334 GTAN.0335 Xem tiếp
10. Hát : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Nam. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 185tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0463 GTAN.0464 GTAN.0465 Xem tiếp
11. Hình thức thể loại âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Nhung. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 191tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0554 GTAN.0555 GTAN.0556 Xem tiếp
12. Hình thức thể loại âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Nhung. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 75tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0600 GTAN.0601 GTAN.0602 Xem tiếp
13. Lý thuyết âm nhạc cơ bản : Giáo trình CĐSP / Phạm Tứ Phương. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2007. - 143tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0700 GTAN.0701 GTAN.0702 Xem tiếp
14. Lý thuyết âm nhạc cơ bản : Giáo trình CĐSP / Phạm Tứ Phương. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 60tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0826 GTAN.0827 GTAN.0828 Xem tiếp
15. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Tứ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Học phần I. - 2004. - 139tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0969 GTAN.0970 GTAN.0971 Xem tiếp
16. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Tứ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Học phần II. - 2007. - 285tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1095 GTAN.1096 GTAN.1097 Xem tiếp
17. Đệm đàn phím điện tử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Tứ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 192tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1190 GTAN.1191 GTAN.1192 Xem tiếp
18. Đọc ghi nhạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thanh Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2006. - 266tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1338 GTAN.1339 GTAN.1340 Xem tiếp
19. Đọc ghi nhạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thanh Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 199tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1478 GTAN.1479 GTAN.1480 Xem tiếp
20. Đọc ghi nhạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thanh Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.3. - 2007. - 128tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1578 GTAN.1579 GTAN.1580 Xem tiếp
Xem tin theo ngày