Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 975
Truy cập trong tháng 8.410
Truy cập trong năm 52.397
Tổng truy cập 1.942.615
Truy cập hiện tại 5
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> Âm nhạc
GT đào tạo GVTHCS ngành Công nghệ
Ngày cập nhật 15/09/2010

GT dùng cho sinh viên ngành âm nhạc

Kết quả tìm kiếm (20)
1. Thực hành sư phạm âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Hoàng Long. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 131tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0507 GTAN.0508 GTAN.0509 Xem tiếp
2. Hòa âm ứng dụng : Giáo trình CĐSP / Hoàng Hoa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 134tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0236 GTAN.0237 GTAN.0238 Xem tiếp
3. Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp : Giáo trình CĐSP / Lê Anh Tuấn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 157tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0140 GTAN.0141 GTAN.0142 Xem tiếp
4. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thụy Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 255tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1240 GTAN.1241 GTAN.1242 Xem tiếp
5. Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Hoàng Long. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 178tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0875 GTAN.0876 GTAN.0877 Xem tiếp
6. Chỉ huy dàn dựng hát tập thể : Giáo trình CĐSP / Đoàn Phi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 131tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0001 GTAN.0002 GTAN.0003 Xem tiếp
7. Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thụy Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 334tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1628 GTAN.1629 GTAN.1630 Xem tiếp
8. Chỉ huy dàn dựng hợp xướng : Giáo trình CĐSP / Đoàn Phi. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 129tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0091 GTAN.0092 GTAN.0093 Xem tiếp
9. Hát : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Nam. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2003. - 108tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0333 GTAN.0334 GTAN.0335 Xem tiếp
10. Hát : Giáo trình CĐSP / Ngô Thị Nam. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 185tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0463 GTAN.0464 GTAN.0465 Xem tiếp
11. Hình thức thể loại âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Nhung. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 191tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0554 GTAN.0555 GTAN.0556 Xem tiếp
12. Hình thức thể loại âm nhạc : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Nhung. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 75tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0600 GTAN.0601 GTAN.0602 Xem tiếp
13. Lý thuyết âm nhạc cơ bản : Giáo trình CĐSP / Phạm Tứ Phương. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2007. - 143tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0700 GTAN.0701 GTAN.0702 Xem tiếp
14. Lý thuyết âm nhạc cơ bản : Giáo trình CĐSP / Phạm Tứ Phương. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 60tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0826 GTAN.0827 GTAN.0828 Xem tiếp
15. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Tứ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Học phần I. - 2004. - 139tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.0969 GTAN.0970 GTAN.0971 Xem tiếp
16. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Tứ. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Học phần II. - 2007. - 285tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1095 GTAN.1096 GTAN.1097 Xem tiếp
17. Đệm đàn phím điện tử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Xuân Tứ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 192tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1190 GTAN.1191 GTAN.1192 Xem tiếp
18. Đọc ghi nhạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thanh Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2006. - 266tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1338 GTAN.1339 GTAN.1340 Xem tiếp
19. Đọc ghi nhạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thanh Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 199tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1478 GTAN.1479 GTAN.1480 Xem tiếp
20. Đọc ghi nhạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thanh Vân. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.3. - 2007. - 128tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTAN.1578 GTAN.1579 GTAN.1580 Xem tiếp
Xem tin theo ngày