Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.651
Truy cập trong tháng 2.030
Truy cập trong năm 98.555
Tổng truy cập 1.988.773
Truy cập hiện tại 28
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> Mỹ thuật
GT đào tạo GVTHCS ngành Mỹ Thuật
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dùng cho sinh viên CĐSP ngành Mỹ thuật

Kết quả tìm kiếm (22)
1. Giải phẩu tạo hình : Giáo trình CĐSP / Đinh Tiến Hiếu. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 134tr. : hình vẽ minh họa ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1561 GTMT.1562 GTMT.1563 Xem tiếp
2. Mĩ học và giáo dục thẩm mĩ : Giáo trình CĐSP / Phan Việt Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Yến. - Hà nội : Đại học sư phạm, 2005. - 115tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1735 GTMT.1736 GTMT.1737 Xem tiếp
3. Luật xa gần : Giáo trình CĐSP / Đặng Xuân Cường. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 123tr. : tranh, ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0516 GTMT.0517 GTMT.0518 Xem tiếp
4. Hình họa : Giáo trình CĐSP / Triệu Khắc Lễ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.1. - 2004. - 422tr. : tranh, ảnh
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1179 GTMT.1180 GTMT.1181 Xem tiếp
5. Bố cục : Giáo trình CĐSP / Đàm Luyện. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2. - 2006. - 211tr. : tranh vẽ
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0149 GTMT.0150 GTMT.0151 Xem tiếp
6. Bố cục : Giáo trình CĐSP / Đàm Luyện. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 167tr. : hình vẽ
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0001 GTMT.0002 GTMT.0003 Xem tiếp
7. Ký họa : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - 24cm
T.3. - 2007. - 167tr. : tranh, ảnh
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0466 GTMT.0467 GTMT.0468 Xem tiếp
8. Phương pháp dạy học mĩ thuật : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quốc Toản. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 207tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1834 GTMT.1835 GTMT.1836 Xem tiếp
9. Hình họa : Giáo trình CĐSP / Triệu Khắc Lễ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2. - 2006. - 326tr. : hình vẽ
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1278 GTMT.1279 GTMT.1280 Xem tiếp
10. Hình họa : Giáo trình CĐSP / Triệu Khắc Lễ. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.3. - 2007. - 326tr. : hình vẽ
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1346 GTMT.1347 GTMT.1348 Xem tiếp
11. Điêu khắc : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Hiên. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 173tr. : tranh, ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1446 GTMT.1447 GTMT.1448 Xem tiếp
12. Lịch sử mĩ thuật Việt Nam : Giáo trình CĐSP / Phạm Thị Chỉnh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 290tr. : tranh, ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0664 GTMT.0665 GTMT.0666 Xem tiếp
13. Ký họa : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - 24cm
T.2. - 2007. - 168tr. : tranh, ảnh
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0418 GTMT.0419 GTMT.0420 Xem tiếp
14. Trang trí nhà ở : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Thị Nhung. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 136tr. : tranh, ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1106 GTMT.1107 GTMT.1108 Xem tiếp
15. Bố cục : Giáo trình CĐSP / Đàm Luyện. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.3. - 2007. - 138tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0243 GTMT.0244 GTMT.0245 Xem tiếp
16. Vẽ trang trí sản phẩm : Giáo trình CĐSP / Lương Thị Kim Tuyến, Nguyễn Kim Anh, Vũ Quang Hiếu. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 112tr. : tranh, ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1398 GTMT.1399 GTMT.1400 Xem tiếp
17. Mĩ thuật học : Giáo trình CĐSP / Trần Tiểu Lâm, Phạm Thị Chỉnh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 168tr. : tranh vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1688 GTMT.1689 GTMT.1690 Xem tiếp
18. Lịch sử mĩ thuật thế giới : Giáo trình CĐSP / Phạm Thị Chỉnh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 214tr. : tranh, ảnh ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0769 GTMT.0770 GTMT.0771 Xem tiếp
19. Trang trí : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2007. - 203tr. : tranh, ảnh
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.0868 GTMT.0869 GTMT.0870 Xem tiếp
20. Trang trí : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 251tr. : tranh, ảnh
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1012 GTMT.1013 GTMT.1014 Xem tiếp
21. Trang trí : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.3. - 2007. - 194tr. : tranh, ảnh
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1058 GTMT.1059 GTMT.1060 Xem tiếp
22. Hình họa : Giáo trình CĐSP / Triệu Khắc Lễ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003. - 422tr. : tranh, ảnh ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTMT.1153 GTMT.1154 GTMT.1155 Xem tiếp
Xem tin theo ngày