Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.223
Truy cập trong tháng 8.050
Truy cập trong năm 37.564
Tổng truy cập 1.825.151
Truy cập hiện tại 16
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC21
Ngày cập nhật 04/05/2010

VIETNAMLIB: Trân trọng giới thiệu với quý đồng nghiệp tài liệu nghiên cứu về MARC21 của thạc sĩ Hoàng Thị Thu Hương (Đại học RMIT, chi nhánh Hà Nội).

Trích: Vào những năm 1960, những nhân viên thư viện ở Thư viện Quốc Hội Mỹ tham khảo ý kiến các thư viện khác đã phát triển một khổ mẫu cho thư việc lưu trữ các thông tin biên mục trên băng từ máy tính. Sự phát triển của Marc đã cho phép các thư viện trên toàn thế giới trao đổi dữ liệu với nhau .

Một vài nước mà thậm chí một vài thư viện đã xây dựng riêng cho mình các phiên bản của Marc, bao gồm AUSMarc, JapanMarc, ChineseMarc, UNIMarc được tạo ra trong một nỗ lực nhằm nhận dạng một phiên bản quốc tế cho khổ mẫu Marc. Mặc dù UNIMarc được sử dụng rộng rãi và đặc biệt ở Châu Âu, nó vẫn không trở thành một tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng MARC 21 đang trở thành một tiêu chuẩn quốc tế, vì đa số các nước nói tiếng Anh và các hệ thống thư viện trên cơ sở tiếng Anh bây giờ đang sử dụng nó.

Đọc toàn văn tại đây: fulltext

Xem tin theo ngày