Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.266
Truy cập trong tháng 8.093
Truy cập trong năm 37.607
Tổng truy cập 1.825.194
Truy cập hiện tại 18
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Tài liệu hỗ trợ sinh viên thực tập viết báo cáo tốt nghiệp
Ngày cập nhật 18/04/2011

Dành cho sinh viên TC và CĐ thư viện - thông tin

Sau khi download, giải nén sinh viên có thể nghiên cứu các nội dung của tài liệu, chọn lọc các nội dung càn thiết và phù hợp  để viết bái cáo

Tập tin đính kèm: baocaosvvtttn2011.rar
HVT
Xem tin theo ngày