Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 732
Truy cập trong tháng 4.422
Truy cập trong năm 97.770
Tổng truy cập 1.778.387
Truy cập hiện tại 29
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Tài liệu hỗ trợ sinh viên thực tập viết báo cáo tốt nghiệp
Ngày cập nhật 18/04/2011

Dành cho sinh viên TC và CĐ thư viện - thông tin

Sau khi download, giải nén sinh viên có thể nghiên cứu các nội dung của tài liệu, chọn lọc các nội dung càn thiết và phù hợp  để viết bái cáo

Tập tin đính kèm: baocaosvvtttn2011.rar
HVT
Xem tin theo ngày