Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.169
Truy cập trong tháng 7.996
Truy cập trong năm 37.510
Tổng truy cập 1.825.097
Truy cập hiện tại 12
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Công nghệ RFID
Ngày cập nhật 29/01/2010

Báo cáo tốt nghiệp của sinh viên ngành thư viện thông tin

Xem toàn văn theo file đính kèm và sinh viên lớp K31 CĐTV-TT chú trọng vào chương I, II để viết báo cáo về RFID khi có hướng dẫn của GV

Tập tin đính kèm: bao_cao_de_tai_tot_nghieprfid.doc
Xem tin theo ngày