Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 908
Truy cập trong tháng 2.392
Truy cập trong năm 95.740
Tổng truy cập 1.776.357
Truy cập hiện tại 50
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Quản lý thư viện và TTTT dành cho lớp K37 CĐKHTV
Ngày cập nhật 06/12/2012

 Dành cho sinh viên ngành Thư viện, K37 CĐKHTV 

 Tải ngân hàng trắc nghiệm theo link đính kèm

HVT
Xem tin theo ngày