Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.265
Truy cập trong tháng 8.092
Truy cập trong năm 37.606
Tổng truy cập 1.825.193
Truy cập hiện tại 17
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Các tài liệu về nghiệp vụ thư viện của TVQG Việt Nam phục vụ cho sinh viên ngành Khoa học Thư viện tại Trường CĐSP TT Huế
Ngày cập nhật 07/01/2013

 Sinh viên cố thể xem trực tuyến hoặc tải về máy tính cá nhân để lưu trữ phục vụ cho nghiên cứu và học tập bộ môn

 Link tải tài liệu: http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/

HVT sưu tầm
Xem tin theo ngày