Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 281
Truy cập trong tháng 1.962
Truy cập trong năm 64.307
Tổng truy cập 2.061.649
Truy cập hiện tại 25
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Tài liệu hướng dẫn sử dung hệ quản trị thư viện tích hợp ILIB 5.0
Ngày cập nhật 17/01/2013

 Tài liệu dành cho sinh viên K38 Khoa học Thư viện làm bài thuyết trình nhóm 

 Sinh viên tải tài liệu theo link bên dưới 

Giảng viên bộ môn

Hứa Văn Thành

Tập tin đính kèm: ilib_tailieunghiepvuhdsd.rar
Xem tin theo ngày