Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.608
Truy cập trong tháng 5.690
Truy cập trong năm 80.423
Tổng truy cập 1.761.040
Truy cập hiện tại 43
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Tài liệu hướng dẫn sử dung hệ quản trị thư viện tích hợp ILIB 5.0
Ngày cập nhật 17/01/2013

 Tài liệu dành cho sinh viên K38 Khoa học Thư viện làm bài thuyết trình nhóm 

 Sinh viên tải tài liệu theo link bên dưới 

Giảng viên bộ môn

Hứa Văn Thành

Tập tin đính kèm: ilib_tailieunghiepvuhdsd.rar
Xem tin theo ngày