Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 293
Truy cập trong tháng 1.974
Truy cập trong năm 64.319
Tổng truy cập 2.061.661
Truy cập hiện tại 29
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Nội dung bài thực hành học phần Phần mềm Quản trị Thư viện dành cho SV CĐ Khoa học Thư viện - K36
Ngày cập nhật 15/03/2013

 Dành cho sinh viên cho sinh viên K36  CĐ  Khoa học Thư viện

 Sinh viên tải nội dung theo file đính kèm

GV  Hứa Văn Thành

Ngày 18  tháng 03  năm 2014

Xem tin theo ngày