Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.578
Truy cập trong tháng 6.135
Truy cập trong năm 23.981
Tổng truy cập 1.530.000
Truy cập hiện tại 152
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Tài liệu liên quan đến phần mềm Vemis-Library
Ngày cập nhật 22/01/2016

 Dành cho sinh viên K38 CĐ Ngành Khoa học thư viện đang học học phần : Các phần mềm quản lý thư viện

 Sinh viên tải về theo link

Tập tin đính kèm 2: hd_phan_he_ql_thu_vien.ppt
GV Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày