Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.250
Truy cập trong tháng 8.077
Truy cập trong năm 37.591
Tổng truy cập 1.825.178
Truy cập hiện tại 16
Tìm kiếm
Tài liệu nghiệp vụ thư viện
Các bài giảng về thư viện trên website TV Quốc hội Mỹ
Ngày cập nhật 19/12/2008

Thư viện Quốc hội Mỹ hiện có hơn 50 bài giảng về nghiệp vụ thư viện do các chuyên gia của thư viện khổng lồ này thuyết trình. Các bài giảng này được gọi là webcast và cần phải dùng phần mềm miễn phí RealPlayer để xem. Xem chi tiết tại hai địa chỉ:

Liên kết để bạn tải xuống máy:

Xem tin theo ngày